Gent dan toch mee in proefproject met elektrische bussen, tegen eind 2021 komen 3 exemplaren naar Gent

Een 100% elektrische bus, in Gent is het wachten tot eind 2021
Photo News Een 100% elektrische bus, in Gent is het wachten tot eind 2021
Na een heuse rel over het schrappen van de stad Gent uit het proefproject met elektrische bussen, omdat hier geen laadinfrastructuur kon staan, is er nu toch een oplossing gevonden. Die kwam er na een overleg met de stad, De Lijn en mobiliteitsminister Lydia Peeters. Eind 2021 krijgt Gent dan toch 3 elektrische bussen.

Nog voor de zomer zullen er respectievelijk 6 en 7 elektrische bussen rondsnorren in Leuven en Antwerpen. Daar is de nodige laadinfrastructuur al geïnstalleerd. In Gent was er zogezegd geen plaats, wat in november leidde tot een stevige rel, omdat er nooit deftig overleg was geweest. “Maar na een constructief overleg op het kabinet van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) is er dan toch een oplossing uit de brand gesleept”, meldt Stephanie D’Hose (Open Vld), die er een vraag over stelde in het parlement.

Na de vergadering bekeken De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer de mogelijke opties. Het ging om de parking van Weba, het kruispunt Salamanderstraat met De Pintelaan, de UGent – Campus Sterre (kant De Pintelaan), de Blaarmeersen en Wondelgem station. De finale keuze viel op de Blaarmeersen. “Nu moeten nog enkele stappen gezet worden”, zegt Peeters. “Er moet een plan opgemaakt worden voor de laadconfiguratie, en aanvraag ingediend worden voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Parallel met deze aanvraag wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en zodra die er is kunnen de installatiewerken starten. Als alles klaar is moet er nog getest worden. Als dat allemaal vlot loopt, kunnen er tegen eind 2021 100% elektrische bussen rijden in Gent.” Eens het zover is, zullen er 3 van de bussen die dan al in Antwerpen rijden, naar Gent overgebracht worden. Voor het ganse project zijn immers maar 13 elektrische bussen besteld.