Genoeg gedaan tegen misbruik?

ONDERZOEK GEVRAAGD NAAR BISSCHOP LUC VAN LOOY

De Gentse bisschop Luc Van Looy.
Foto Faye Pynaert De Gentse bisschop Luc Van Looy.
Volgens een internationale slachtofferorganisatie trad bisschop Luc Van Looy niet efficiënt op om misbruik door de Vlaamse priester Omer V. tegen te gaan. "De bisschop heeft maatregelen opgelegd, maar staat machteloos", reageert het bisdom.

Slachtoffers van seksueel misbruik door de Kerk en activisten uit meer dan vijftien landen vormden recent de organisatie Ending Clergy Abuse (ECA). Ze willen dat de Kerk bisschoppen straft die verwikkeld zijn in misbruik of die misbruik hielpen toedekken. Ze dringen er bij paus Franciscus op aan om onderzoeken te voeren naar bisschoppen over de hele wereld en hen verantwoordelijk te stellen.


Een van de bisschoppen die door ECA genoemd wordt, is Luc Van Looy, sinds 2004 aan het hoofd van het Gentse bisdom. Hij verhinderde volgens de organisatie niet dat de Vlaamse priester Omer V. (82) naar Rwanda afreisde, hoewel die zich al meermaals in het binnen- en buitenland schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen.


In de jaren tachtig werkte priester V. als missionaris in het toenmalige Zaïre. Daar misbruikte hij jongens. In 1987 werd hij teruggestuurd naar België, waar hij eind jaren 90 een meisje misbruikte. Daarna werd de priester op pensioen gesteld. De jaren daarna, ook na 2004, reisde hij af naar Rwanda, waar hij een vzw had om weeskinderen op te vangen en waar hij zich opnieuw schuldig maakte aan misbruik.


ECA wil dat Rome nu onderzoekt of bisschop Luc Van Looy meer had kunnen en moeten doen om de priester tegen te houden.

Pensioen

"De feiten zijn bijzonder ernstig en we willen er zeker geen afbreuk aan doen, maar de priester was toen al met pensioen", reageert Peter Malfliet, de woordvoerder van bisschop Van Looy. "Zijn activiteiten in Rwanda deed hij niet in opdracht van het bisdom."


Volgens de bisschop zijn pogingen ondernomen om V. niet te laten afreizen naar Rwanda. "Het bisdom zou niet voldoende opgetreden hebben, maar er zijn wel maatregelen genomen. De bisschop heeft de man herhaaldelijk gevraagd zijn activiteiten bij de vzw stop te zetten en niet meer naar Afrika te trekken. Dat is zijn verantwoordelijkheid als bisschop. Er zijn de priester richtlijnen opgelegd, maar hij legde die naast zich neer. Als hij toch afreist naar Rwanda, staat het bisdom machteloos."

Geschorst

Volgens Malfliet zijn de documenten die bewijzen dat Van Looy stappen ondernam, overgemaakt aan Rome. Omer V. is als priester geschorst en heeft geen functie meer in het bisdom. Bisschop Van Looy zou bij het Vaticaan aangedrongen hebben hem zijn priesterschap definitief te ontnemen.