Gemeenten zien fusies niet zitten

VLAAMSE REGERING HEEFT PLAN OM KLEINERE GEMEENTES TE LATEN SAMENSMELTEN

In Oost-Vlaanderen zijn er 32 gemeenten die in aanmerking komen voor een vrijwillige fusie met een buurgemeente. We konden nog geen burgemeester in onze regio vinden die zo'n samensmelting ziet zitten, ook al zijn er financiële voordelen aan verbonden.

Sinds 2010 kunnen gemeenten reeds vrijwillig fusioneren maar tot op heden maakte geen enkele Oost-Vlaamse gemeente aanstalten om aan te sluiten of samen te smelten met een buurgemeente. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft een plan klaar om gemeenten met minder dan 15.000 inwoners aan te sporen om te fuseren. In het nieuwe plan voor kleinere gemeentes met minder dan 15.000 inwoners blijft een dergelijke fusie nog vrijwillig.

Financiële steun

De gefusioneerde gemeentes krijgen dan extra financiële hulp van de overheid en zullen van start gaan op 1 januari 2019. Wie zelfstandig blijft, krijgt uiteraard geen extra financiële enveloppe van de Vlaamse overheid. Heel wat burgemeesters staan echter niet te springen om samen te smelten. Ze zagen immers de poten vanonder hun eigen burgemeestersstoel. Oost-Vlaanderen telt 32 gemeentes met minder dan 15.000 inwoners. Het arrondissement Gent telt 14 op 21 gemeentes met minder dan 15.000 zielen. Sommige gemeentes leunen door de crisis tegen het faillissement aan en hebben het afgelopen jaar de gemeentebelastingen rechtstreeks of onrechtstreeks verhoogd. Toch zijn heel wat burgemeesters ervan overtuigd dat een fusie niet zaligmakend is. "De afstand tussen het bestuur en de bevolking wordt met een fusie alleen maar groter en is slecht voor het vertrouwen. Of gaan we van onze gemeentehuizen nieuwe ministeries maken? Dat is dus geen goeie zaak en ik ben er dan ook geen voorstander van," weet burgemeester Kenneth Taylor van Wichelen (11.421 inwoners). "Ik ben wel voorstander van verregaande samenwerking met de buurgemeentes met behoud van de gemeentelijke autonomie. Door efficiënter te werken en taken te verdelen kun je veel meer besparen dan door te fusioneren. En de treinramp in Wetteren vorig jaar heeft bewezen dat gemeentes echt goed kunnen samenwerken als de nood er is", aldus Taylor. Ook voor de extra centen willen de gemeentes niet samensmelten.

Eigenwaarde

En er is het gevoel van eigenwaarde dat speelt. Zowat elke burgemeester wijst ook naar de verregaande samenwerkingsverbanden die nu reeds bestaan : politie en brandweerzones, intercommunales, afvalverwerking, culturele samenwerking over de gemeentegrenzen heen. Tenzij een nieuwe fusieronde echt verplicht wordt, zal ook in 2019 geen enkele nieuwe fusiegemeente van start gaan in Oost-Vlaanderen. Johan Van Durme (CD&V) van Oosterzele (13.433 inwoners) heeft zo ook zijn bedenkingen: "Wat is de volgende stap na een fusie? Deelgemeenteraden in het leven roepen om de deelgemeentes te besturen? Ik zie er echt geen meerwaarde in", besluit hij.