Geen tweede eerste schooldag voor zesdes in Sint-Pietersinstituut, wél een ontmoetingsnamiddag

De leerlingen kunnen elkaar terugzien en praten met hun klassenleraar.
Jill Dhondt De leerlingen kunnen elkaar terugzien en praten met hun klassenleraar.
Het Sint-Pietersinstituut aan het station zet voor de rest van het schooljaar in op online lessen. Wel kunnen kwetsbare leerlingen sinds maandag terug op school terecht, om onder begeleiding schoolwerk te maken. Voor de zesdes werd een ontmoetingsnamiddag georganiseerd, zodat ze elkaar kunnen terugzien en hun studiekeuze aftoetsen met hun klasleerkracht.

Sinds maandag kunnen leerlingen die het moeilijker hebben elke voormiddag op school terecht, om afstandsonderwijs onder toezicht te volgen. “Het gaat om een negentigtal leerlingen, dat hier om eender welke reden baat bij heeft”, legt Renata Janssens, algemeen directeur, uit. “Ze kunnen de hulp inroepen van de toezichthouder, die de vragen kan doorspelen naar de bevoegde leraars, de graadcoördinatoren of de CLB-medewerker.”

Bubbels

Het Sint-Pietersinstituut koos er bewust voor om de lessen op school niet te herstarten. Voor de rest van het schooljaar volgen de leerlingen online les. De zesdejaars mochten maandag wel langskomen voor een ontmoetingsnamiddag. “Bij aankomst moesten ze meteen hun handen ontsmetten, en doorgaan naar hun toegewezen klaslokaal. Daar hadden ze enkel contact met hun eigen bubbel. Die bubbels werden gevormd door de moederklassen te halveren. Elke helft heeft een eigen klassenleraar, aan wie ze vragen kunnen stellen over hun studiekeuze of proefwerken.” 

De komende weken zullen er nog ontmoetingsmomenten voor de zesdejaars volgen. Zodra het toegelaten is, zullen ook andere jaren uitgenodigd worden.

De leerlingen zijn tevreden dat ze elkaar kunnen terugzien.
Jill Dhondt De leerlingen zijn tevreden dat ze elkaar kunnen terugzien.