Geen mensenhandel of schriftvervalsing gepleegd door Paters Augustijnen

Het klooster van de Augustijnen in de Sint-Margrietstraat.
Foto Sarah Vandoorne Het klooster van de Augustijnen in de Sint-Margrietstraat.

De Gentse Paters Augustijnen zijn vrijgesproken voor mensenhandel en schriftvervalsing, maar wel veroordeeld voor zwartwerk. De paters werden het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek nadat ze dertien jonge Afrikaanse mannen naar België haalden voor een priesteropleiding en hen ook inzetten voor verschillende andere taken. “Voor de paters die vervolgd werden, was het proces een zware last.”

Verschillende Afrikaanse jongeren met een roeping om priester te worden werden tussen 2008 en 2014 naar België gehaald om onder begeleiding van de Paters Augustijnen in Gent een opleiding te krijgen. Maar eens in België zouden hun opleidingen gedeeltelijk aan de kant geschoven zijn zodat de jongemannen verschillende klussen konden opknappen in het kloostergebouw. Zalen klaarzetten voor evenementen, poetsen en opruimen hoorden tot hun takenpakket.

Hoort bij het kloosterleven

Dertien postulanten verlieten het klooster en stapten naar de rechter. Ze vragen een loon voor het geleverde werk en een morele schadevergoeding van elk 10.000 euro. Strafrechtelijk hingen de paters hoge boetes boven het hoofd. Voor de overste van de kloosterorde werd een celstraf van een jaar gevorderd, eventueel met uitstel, en een boete van 156.000 euro. Twee andere paters riskeerden boetes van 234.000 euro en voor nog twee anderen werden boetes van 6.000 euro gevorderd. De boetes lopen onder andere zo hoog op omdat die vermenigvuldigd worden met het aantal slachtoffers.

Volgens de verdediging hoorden de taken bij het gewone kloosterleven. “Het gaat trouwens maar over één of twee evenementen per jaar, terwijl het hier afgeschilderd wordt alsof er meerdere evenementen per dag plaats vonden. Kortom: alles wat kadert binnen de kloosterorde is geen arbeidsprestatie en er is geen sprake van prestaties voor derden”, klonk het bij de behandeling van de zaak.

Zwartwerk

De Gentse rechtbank volgde die redenering grotendeels. De paters werden vrijgesproken voor mensenhandel en voor schriftvervalsing. “Op zich wordt het vonnis bij ons zeer positief onthaald”, reageert Jeroen Thieren, die de verdediging voor de paters voerde samen met Fernand Keuleneer. “Het is heel belangrijk dat er een vrijspraak is gekomen voor die tenlasteleggingen. Dat ervaren we als correct. Het Openbaar Ministerie en enkele vermeende slachtoffers hebben een paar stukken uit het dossier gelicht, uit hun context gehaald en overdreven. In hun optiek hadden de paters bijna slaven naar hier gehaald om te renoveren en om feestelijkheden voor te bereiden. Nu heeft de rechtbank een globaal beeld beschouwd van het kerkelijk leven en van wat er zich in het klooster afspeelt.”

De paters werden wel veroordeeld voor zwartwerk en sociaalrechtelijke inbreuken. De vzw Paters Augustijnen moet opdraaien voor sommige niet-betaalde bijdragen. De overste werd veroordeeld tot 14.400 euro, waarvan een derde met uitstel. De vzw van de paters en de vzw Thagaste kregen een geldboete van 24.000 en 48.000 euro.

“Het vonnis is erg goed gemotiveerd en gelet op de vrijspraak voor mensenhandel en valsheid in geschrifte, denk ik niet dat we beroep zullen aantekenen”, gaat de advocaat verder. “Voor de paters die terecht stonden was het proces vijf jaar lang een enorme druk en een zware last om te dragen. Voor hen is dit zeker een soort eerherstel.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.