Geen enkele markt op grondgebied Gent

Geen markt in Gent, zeker tot 5 april.
VDS Geen markt in Gent, zeker tot 5 april.
Sommige steden en gemeenten laten hun markten in beperkte mate doorgaan, de stad Gent heeft beslist om dat niet te doen.

Heel wat Gentenaren stellen via Facebook de vraag of er markten doorgaan in Gent. Het schepencollege overwoog eerst om enkel voedselkramen toe te laten, maar daar werd op teruggekomen. Sinds 18 maart zijn alle markten en foren in groot Gent gesloten tot 5 april. Steden en gemeenten kunnen zelf kiezen om markten te laten doorgaan, maar de stad Gent heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Wie toch een kraam zet, mag een bezoekje van de politie verwachten.