Elk jaar 76 uur in de file

STUDIE TOMTOM TOONT AAN DAT GENT BETER DOET DAN BRUSSEL EN ANTWERPEN

Aan de Heuvelpoort is het dagelijks filerijden.
Foto Wannes Nimmegeers Aan de Heuvelpoort is het dagelijks filerijden.
Volgens navigatiespecialist TomTom verliezen we in Gent elk jaar 76 uur met in de file staan. Maar dat valt, in vergelijking met andere steden, allemaal best mee. In Brussel staan we 160 uur per jaar in de file. Ook andere studies, van Inrix en van het Vlaams Verkeerscentrum, tonen dat de verkeerssituatie in Gent meevalt én verbetert.

TomTom meet jaarlijks de 'congestie' in verschillende steden over de hele wereld. Ze kijken daarbij hoe vlot je kan rijden bij normaal verkeer, en vergelijken dat met de spitsuren. Brussel bijvoorbeeld staat op de 33ste plaats bij de 174 'grote' steden waar gemeten is. Zij hebben een congestieniveau van 35 % en staan dagelijks 42 minuten in de file. Op jaarbasis maakt dat 160 uur. In Antwerpen verlies je 31 minuten per dag of 118 uur per jaar aan filerijden. Hun congestieniveau staat op 26 %. In vergelijking daarmee valt de 17 % van Gent dus enorm mee. Brugge zit op 14 %. De files in Gent zitten vooral op de secundaire wegen (27 %) en veel minder op de autosnelwegen (11 %). De avondspits blijkt in Gent ook iets zwaarder te zijn dan de ochtendspits. Het is het eerste jaar dat Gent echt een 'profiel' kreeg bij TomTom, maar er werd wel al langer gemeten. Op basis daarvan weten ze dat het congestieniveau in 2013 op 18% zat, en dat het sindsdien zakt.

Europees niveau

"Naast TomTom zijn er nog twee relevante instanties die - met andere meetmethodes - tot dezelfde conclusies komen", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "Het bureau Inrix meet ook files, op Europees niveau. In 2010 stond Gent bij hen op de 18de plaats in Europa, in 2013 waren we zelfs tot de 9de plaats gestegen. Slechts 8 steden in Europa hadden toen nog meer files dan Gent, volgens Inrix. In 2014 stonden we weer op de 10de plaats, nu zitten we zelfs niet meer in de top 15. Antwerpen staat daar op de 2de plaats, Brussel op de 4de. En dan is er nog het Verkeersindicatorenrapport 2015 van het Vlaams Verkeerscentrum. Zij bekijken alleen de snelwegen, maar ze zeggen dat de files in Gent niet te vergelijken zijn met die in Brussel of Antwerpen."


"Dus ja, er moet gewerkt worden op die files, en dat doen we ook, onder meer met het vlotter maken van de R40. Maar al bij al moeten we vast stellen dat de situatie in Gent onder controle is. Kan het beter? Natuurlijk. Maar ik zie dat ook verbeteren met de invoering van het circulatieplan. Dat zal bewerkstelligen dat mensen de overstap maken naar andere transportmiddelen dan de auto. En elke auto minder verkort automatisch de file. We zijn - volgens TomTom - 1 % gezakt qua congestie. Dat lijkt weinig, maar het is niet slecht in een Europa waar er duidelijk een stijgende trend is.