Eli’s dochter Tineke De Rijck benoemd tot Opperdekenin: “Ik denk dat papa fier zou zijn”

Een glunderende Tineke De Rijck.
PN Een glunderende Tineke De Rijck.
Tineke De Rijck is officieel Opperdekenin. Ze neemt de fakkel over van Jeanine Poelman, die de functie 16 jaar heeft vervuld. Voor Tineke was het een heel emotioneel moment. Ze treedt in de voetsporen van haar vader Eli De Rijck, die tot aan zijn dood in 2017 Opperdeken van Gent was.

“Ik heb heel lang getwijfeld of ik dit moest doen of niet”, zegt Tineke. “Natuurlijk is het emotioneel. De laatste zes jaar dat mijn papa Opperdeken was, stond ik aan zijn zijde. Ik zag hem elke dag. Ik werk dus al heel lang voor de dekenijen, maar ik wist niet zeker of ik er ook het sociale aspect zou kunnen aan koppelen. Ik deed al heel veel op sociaal vlak, zoals Levensloop organiseren, of jongeren met een mentale beperking betrekken bij de organisatie van de Gentse Feesten via Platform K. Maar ik zag dat altijd los van de dekenijwerking. Intussen weet ik dat beiden perfect te combineren zijn.”

“Het doet mij plezier te zien dat de dekenijwerking echt leeft in Gent. Verschillende wijken tonen zelfs interesse om ook een dekenij te starten. Dok Noord bijvoorbeeld, en zelfs Nieuw Gent, waar 81 nationaliteiten samen wonen. Het is ook leuk dat jongere mensen zich weer engageren bij dekenijen. Mensen willen elkaar weer leren kennen, elkaar helpen en iets goed doen voor hun buurt.”

Het doet mij plezier dat de dekenijwerking echt leeft in Gent. Verschillende wijken tonen zelfs interesse om ook een dekenij te starten. Dok Noord bijvoorbeeld, en zelfs Nieuw Gent

Tineke De Rijck

“Ik zal de functie van Opperdekenin anders invullen dan Jeanine dat heeft gedaan. Daarom niet beter, maar wel anders. Ik vond het belangrijk dat er ook na haar iemand met een groot hart de functie zou vervullen. En zo’n groot hart, dat heb ik, mag ik wel zeggen.” 

Buiten centrum

Tineke nam na de onverwachte dood van Eli De Rijck in 2017 ook al de organisatie van de Gentse Feesten op de Korenmarkt van hem over. Ze deden dat al jaren samen. Dat ze nu ook de Opperdekenij vervoegt, is opvallend. “Ik denk wel dat hij fier zou zijn”, zegt ze.

Ondertussen belooft de stad om voortaan ook de commerciële dekenijen buiten het centrum van de stad te ondersteunen, al zeker tot 2025. Jaarlijks gaat er in totaal 21.000 euro naar zes dekenijen, wat betekent dat ze elk 3.500 euro per jaar krijgen. Opperdeken Geert Maes is er alvast blij mee. Gent telt vandaag 55 sociale en commerciële dekenijen, en die vertegenwoordigen samen 5.000 Gentenaars.

Tineke De Rijck met haar vader Eli in 2012
Vollaert Tineke De Rijck met haar vader Eli in 2012