Einde van E17-viaduct lijkt in zicht

PARLEMENT STEMT BINNENKORT OVER STUDIE TOEKOMST VIADUCT

V.l.n.r.: parlementsleden Valerie Taeldeman (CD&V) Joris Vandenbroucke (sp.a), Mathias De Clercq (Open Vld), Elke Sleurs (N-VA) en Björn Rzoska (Groen).
Wannes Nimmegeers V.l.n.r.: parlementsleden Valerie Taeldeman (CD&V) Joris Vandenbroucke (sp.a), Mathias De Clercq (Open Vld), Elke Sleurs (N-VA) en Björn Rzoska (Groen).
Nog voor de zomer keurt het Vlaams Parlement een resolutie goed om het E17-viaduct in Gentbrugge geluidsarm te maken én een studie te starten die het einde moet inluiden van het viaduct zoals we het nu kennen. Daarmee komt er voor het eerst in vele jaren schot in de zaak. Vijf parlementsleden uit de regio nemen het initiatief.

Het viaduct van de E17 is al langer een doorn in het oog van de omwonenden. Het viaduct werd 1970 in gebruik genomen. Toen de snelweg in 2004 werd gerenoveerd, stegen de klachten over geluidsoverlast. De voegen tussen de verschillende brugdelen waren zo breed dat vele buurtbewoners last hadden van een kloppend geluid. De toegelaten snelheid werd verminderd naar 90 km/u en de voegen werden afgevlakt, maar het protest bleef. Met Viadukaduk ontstond een actiegroep, die niet alleen de lawaaioverlast aankaartte, maar ook de slechte luchtkwaliteit. Het was Viadukaduk dat de vijf parlementsleden kon overtuigen en zij overtuigden op hun beurt hun partijen. Het gaat om Joris Vandenbroucke (sp.a), Elke Sleurs (N-VA), Valerie Taeldeman (CD&V, Eeklo), Mathias De Clercq (Open Vld) en Bjorn Rzoska (Groen, Sint-Niklaas).

Drie eisen

De parlementsleden hebben drie duidelijke eisen. In de eerste plaats moet er bij de volgende renovatie in 2020 alles aan gedaan worden om de geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Er wordt gedacht aan extra geluidsschermen die overhellen en zowat 1 voeg op 2 zal verdwijnen. In de tweede plaats moet er een studie gestart worden over de kosten en baten van de verschillende scenario's. Ten derde moeten de buurtbewoners betrokken worden bij de toekomstplannen. Vooral de aanwezigheid van Elke Sleurs is belangrijk, omdat de huidige mobiliteitsminister haar partijgenoot is. Ben Weyts had in het verleden al laten vallen dat hij geen belastinggeld wou pompen in het viaduct omdat het nog zeker 30 jaar mee kon. Maar intussen kon hij dus overtuigd worden van het tegendeel. "We zijn aan een groot project bezig om in heel Vlaanderen de staat van de snelwegen te verbeteren. Dit is een belangrijk onderdeel en dat besef is er bij de minister zeker", zegt Elke Sleurs. "Door dit samen te doen willen we voorkomen dat we in een scenario terechtkomen zoals de Oosteweel-verbinding in Antwerpen, waar iedereen na een tijdje tegen iedereen was", zegt ze.


Mathias De Clercq benadrukt hoe uniek het samenwerkingsverband is. "In tijden van politieke polarisering gebeurt het maar zelden dat meerderheid en oppositie samen met zo'n belangrijk punt naar buiten komen."