Eerste grootschalige rampoefening FPC vlot verlopen

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum, de kliniek voor geïnterneerde misdadigers in Wondelgem, werd gisteren in de voormiddag een realistische rampoefening gehouden. Alles verliep vlot.

Uiteraard waren er al interne oefeningen geweest, en ook al eens een theoretische oefening met de hulpdiensten, maar een échte oefening op het terrein was nieuw. "Volgens het scenario was er een brand waarbij evacuatie nodig was en slachtoffers vielen", zegt Sandra Van Steenkiste van het FPC. "Bij de start van de oefening werden de hulpdiensten verwittigd, die snel ter plaatse waren. In afwachting kwam de eigen interventieploeg al in actie. Hulpdiensten gaven aan zeer snel en goed geïnformeerd te zijn bij hun aankomst, zodat ze snel de nodige actie konden ondernemen. Uiteraard waren er verbeterpunten, zoals de overbrenging van de zwaargewonden naar de Gentse ziekenhuizen. De veiligheidsprocedures hebben er toe geleid dat dit traag verliep. Misschien kan de ernst van de verwondingen van de slachtoffers een afwijking van de veiligheidsvoorschriften rechtvaardigen."


In het FPC verblijven 264 patiënten en werken 280 personeelsleden, die uiteraard niet allemaal gelijktijdig aanwezig zijn. (VDS)