Eén op drie overweegt vertrek

HANDELAARS VREZEN NEGATIEVE GEVOLGEN MOBILITEITSPLAN

Uit een bevraging van ondernemersorganisatie Voka blijkt dat 70% van wie in Gent werkt of woont vreest voor de gevolgen van het mobiliteitsplan. Bovendien overweegt 30% van de ondernemers om weg te trekken uit het centrum. Voka roept de stad op meer rekening te houden met wie werkt in Gent.

Voka bevroeg 1.000 personen die in Gent werken en/of wonen. Vooral de groep die in Gent komt werken, was nog nooit om een mening gevraagd. "We hadden verwacht dat er een verschil zou zijn tussen wie in Gent werkt en wie in Gent woont, maar nu blijkt dat die groepen quasi op dezelfde manier naar het mobiliteitsplan kijken", zegt Geert Moerman van Voka.


Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de bevraagden vreest voor een negatief effect van het mobiliteitsplan op de werkomgeving. Slechts 15% ziet een er een verbetering in. Ook voor korte bezoeken ziet men het eerder negatief in (68%). Iets meer ondervraagden geloven dat de bewoners gebaat zullen zijn bij het plan, al is ook dat een dubbeltje op zijn kant.


Ook opmerkelijk. De handelaars uit het centrum geven aan dat ze overwegen om het stadscentrum te verlaten omwille van het mobiliteitsplan. Eén ondernemer op drie geeft aan weg te willen uit het centrum. Slechts tien percent zou ook groot-Gent verlaten. "Veel ondernemers zijn verknocht aan het Gentse ondernemersklimaat, maar dit is toch een signaal dat niet genegeerd mag worden", stelt Moerman. "Uit onze enquête blijkt dat er wel degelijk vraag is naar een betere mobiliteit. Maar er blijkt ook nog veel marge voor verbetering. Maar liefst 58% van de ondernemers maakt nog geen gebruik van alternatieve vervoersvormen als carpoolen, bedrijfsfietsen of deelauto's. Daar kunnen nog grote stappen gezet worden. We merkten ook op dat 59% van de Gentenaars die in eigen stad werken toch met de wagen naar hun werk trekken. Ondanks de korte afstand. Daar is ook ruimte voor beterschap."


Voka doet een oproep naar het stadsbestuur om meer rekening te houden met al wie in Gent werkt. "Een werkzame stad is essentieel voor de toekomst van iedereen die met Gent begaan is. Besteed nu eindelijk de nodige aandacht aan deze economische functie. Werk maatregelen uit voor al wie onderneemt en voor wie werkt in Gent. Of die nu mag stemmen in Gent of niet, we rekenen op een brede visie in het belang van Gent", zegt Geert Moerman.

Bevestiging

De Gentse mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) ziet in de Voka-enquête opvallend genoeg vooral bevestiging van zijn eigen gelijk.


"Van de voorgestelde oplossingen zoals aanpakken op knelpunten, betere doorstroming op de stadsring, meer park&rides,... Daar zijn we allemaal mee bezig. Dat het aantal handelszaken achteruit zal gaan, dat hoor ik inmiddels al vier jaar. De realiteit is dat het aantal handelaars met 6% is toegenomen. Dat mensen zich ongerust maken over de gevolgen van het mobiliteitsplan kan ik begrijpen. Elke verandering zorgt voor onrust. We zullen de communicatie moeten opkrikken en meer mensen duidelijk maken wat het plan precies inhoudt. De eerste stap is de verspreiding van het 'wijs krantje', niet alleen in Gent maar ook in de omliggende gemeenten."