Educatieve diensten verdubbelen bijna bezoekerscijfers

De wereld van Kina, Schoolhoeve De Campagne en de School van Toen klokten in 2016 samen af op 105.055 bezoekers. Een opmerkelijke stijging ten opzichte van 2015 toen 65.056 bezoekers de voorzieningen bezochten. Die stijging kwam er dankzij de deelname van De wereld van Kina: het Huis aan de Floraliën en enkele succesvolle jaarlijkse activiteiten in de andere instellingen. Sinds 2011 werken De wereld van Kina, Schoolhoeve De Campagne en de School van Toen samen onder de noemer 'Educatieve Diensten'. Ook de natuureducatie werking in de Bourgoyen maakt intussen deel uit van de stadsdienst. "In een stedelijke context is het niet evident voor kinderen en jongeren om voeling te houden met natuur en milieu. De Educatieve Diensten spelen daarin een belangrijke rol", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).


(YDS)