Droogte kost stad 175.000 euro

"De droogte van de afgelopen zomer was extreem, en heeft zonder twijfel sporen nagelaten", zegt Bram Van Braeckevelt van Groen. "Hoe moeten we zoiets in de toekomst aanpakken? En wat heeft de droogte de stad gekost?"


Schepen Rudy Coddens, verantwoordelijk voor het openbaar groen, relativeert de schade. "Het droogvallen van de plassen, sloten en grachten in gebieden als de Bourgoyen en Gentbrugse Meersen kwam dit jaar in juli al op gang. Dat was vroeger dan andere jaren, maar uitzonderlijk is dat niet. In 2017 en 2015 vielen deze plassen ook droog. Blijvende gevolgen voor fauna en flora heeft dit amper", aldus schepen Coddens.

Nieuwe aanplantingen

"Tijdelijk zien we wel dat sommige watervogels wegtrekken naar andere plaatsen waar wel nog water is. Sommige andere dieren, zoals zoetwatermossels, komen massaal bloot te liggen en worden opgegeten, maar dit is een normale gang van zaken en hoort bij het spontane karakter van natuur. Bijkomende, overhaaste maatregelen zijn overbodig en doen soms meer kwaad dan goed. Het overpompen van water bijvoorbeeld kan kortstondig een kwantiteitsprobleem verhelpen, maar de kwaliteit van dit extra water voldoet dikwijls niet, waardoor het beter is om dat niet te doen. Voor natuurgebieden zijn dus geen extra maatregelen nodig", gaat Coddens verder. "Voor de nieuwe aanplantingen in de stad was de droogte wél rampzalig. De meeste van nieuw aangeplante bomen hebben het niet gered. Ook het woongroen en het groen in de plantvakken in de stad heeft afgezien. Veel aanplantingen moeten volledig opnieuw gebeuren, dit najaar en in de winter. Dat zal ons ongeveer 175.000 euro kosten", besluit Coddens.


(VDS)