Dries Van Langenhove niet welkom in gebouwen UGent, ook niet voor debatten

Dries Van Langenhove, wel in de Kamer, niet in de UGent.
Photo News Dries Van Langenhove, wel in de Kamer, niet in de UGent.
Studentenverenigingen LVSV en KVHV kunnen geen debat of lezing met Dries Van Langenhove laten plaatsvinden in de auditoria van de UGent. Dat heeft rector Rik van de Walle beslist. Het risico op ernstige verstoring van de orde heeft hierbij de doorslag gegeven.

Beide studentenverenigingen hadden aangekondigd Dries Van Langenhove als gast te hebben op hun openingsactiviteit. Maar dat gaat dus niet door. Althans niet in de gebouwen van de UGent. Rector Rik Van de Walle zegt: “uiteraard beschouwt de UGent het recht op vrije meningsuiting en spreken als een fundamenteel recht. Het spreekt voor zich dat aan een pluralistische universiteit als de onze iedereen zijn of haar mening mag geven, óók als die mening stevig botst met de mening van anderen. Als rector ben ik evenwel verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid binnen de UGent-gebouwen. Er is bovendien geen dwingende reden om – desgevallend ingaand tegen de weloverwogen argumenten die aan de basis liggen van de lopende ordemaatregel ten aanzien van meneer Van Langenhove – een debat met of een lezing van hem te laten plaatsvinden in een gebouw van de UGent. Na afweging primeert voor mij in deze het risico op onrust en veiligheidsproblemen. Daarom werd beslist dat de studentenverenigingen LVSV en KVHV geen debat met of lezing van Dries Van Langenhove kunnen laten doorgaan in auditoria van de UGent.”

Het tuchtreglement van de UGent laat toe dat de rector ordemaatregelen neemt  ‘bij gevaar voor of in geval van ernstige verstoring van de goede werking van de universitaire gemeenschap’. Zoals bekend nam rector Rik Van de Walle vorig najaar al een voorlopige ordemaatregel tegen Dries Van Langenhove. Dat deed hij in afwachting van het verdere verloop van de tuchtprocedure die eveneens werd opgestart binnen de UGent, naar aanleiding van de Pano-reportage van 5 september 2018. Onafhankelijk hiervan startte het parket een gerechtelijk onderzoek. De huidige ordemaatregel tegen van Dries Van Langenhove houdt onder meer in dat hem de toegang tot de UGent-gebouwen ontzegd wordt. De enige uitzondering die hij krijgt, is dat hij, met het oog op het afleggen van zijn masterproef, de bibliotheek van de faculteit Recht en Criminologie gedurende maximum 8 uur per week mag bezoeken.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.