Dorpsplein wordt park met minder parking

STAD START EIND 2018 MET HERAANLEG VAN CENTRUM

Een toekomstbeeld van hoe Oostakkerdorp er zal gaan uitzien.
Foto repro Erik De Troyer Een toekomstbeeld van hoe Oostakkerdorp er zal gaan uitzien.
De plannen voor de heraanleg van het dorpsplein van Oostakker zijn klaar. Eind 2018 begint de metamorfose van het plein dat momenteel grotendeels uit parkeerplaatsen bestaat maar dat na de heraanleg meer op een park zal lijken. "Zo'n 80 procent van de parkeerplaatsen blijft behouden", zegt schepen Watteeuw.

De heraanleg van het dorpsplein van Oostakker staat al lang op de agenda. "We hebben gewerkt met een klankbordgroep van bewoners en met hun input het plan wel drie keer aangepast. Nu zijn de plannen definitief", zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw.

Afgeleefde indruk

Vandaag geeft Oostakkerdorp een wat afgeleefde indruk. Het centrale plein met de kiosk dient vandaag in de eerste plaats als parkeerplaats en de kiosk zelf heeft zijn beste tijd gehad. Bovendien is het gedeelte met de kerk afgescheiden van de rest van het plein door een weg.


"Bij de heraanleg willen we de twee delen van het plein verbinden", zegt Filip Watteeuw. "De straat tussen de kerk en de kiosk verdwijnt en wordt een wandel- en fietspad. Er komt wel een nieuwe autoweg achter de Sint-Amanduskerk door. Die nieuwe weg maakt het mogelijk om met de wagen in een wat ruimere lus rond het centrum te rijden. Op het heraangelegde plein zullen geen auto's meer kunnen rijden. Het plein zal dan eerder het gevoel van een park krijgen met meer groen, speeltoestellen en wandel- en fietspaden."


"We hebben geprobeerd om het aantal parkeerplaatsen zo goed als mogelijk op peil te houden door er nieuwe te creëren in de onmiddellijke omgeving", zegt Watteeuw. "Een heraanleg van een plein gaat steeds gepaard met het verlies van parkeerplaatsen. We hebben zo'n 80 procent van de parkeerplaatsen kunnen behouden. We zullen er ook een stuk blauwe zone invoeren. Dat voorkomt dat automobilisten hun wagen daar een hele dag laten staan. Op die manier zijn we zeker dat de parkeerplaatsen voldoende verloop kennen. Zo blijven de winkeliers makkelijk bereikbaar. Oostakker zal eindelijk het mooie centrum krijgen waar het al vele jaren vragende partij voor is", aldus Watteeuw.


Op donderdag 18 mei is er een infomarkt die plaatsvindt in Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker. Inschrijven is verplicht en kan online via https://go.stad.gent/oostakkerdorp of telefonisch via Gentinfo op het nummer 09/ 210 10 10.