Dirk Holemans stapt na 20 jaar uit politiek

Dirk Holemans.
Foto Wannes Nimmegeers Dirk Holemans.

Zaterdag stelt het kartel sp.a-Groen zijn volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Een opmerkelijke naam die zal ontbreken: Dirk Holemans. Hij zetelt al twintig jaar in de gemeenteraad voor Groen en onderhandelde mee het bestuursakkoord in 2012. Maar de combinatie met zijn job - de groene denktank Oikos - wordt te zwaar. Holemans stelt bij zijn afscheid wel dat het hoog tijd wordt dat 'gemeenteraadslid' in een grote stad een halftijdse, en dus betaalde, job wordt. Dat wordt door de Vlaamse regering telkens van tafel geveegd. "Nu laten we beslissingen over honderden miljoenen euro's en tienduizend personeelsleden nemen door mensen in hun vrije tijd." Bijna ex-gemeenteraadslid Holemans vindt het ook tijd voor meer rechtstreekse dialoog tussen burgers en bestuur. (VDS)