Deontologische commissie loopt af op sisser

NIEUWE CODE GELDT NIET VOOR EXTERN AANGESTELDE VERTEGENWOORDIGERS

De deontologische commissie in nieuwe stijl werd na een uur al opgedoekt.
Wannes Nimmegeers De deontologische commissie in nieuwe stijl werd na een uur al opgedoekt.
De eerste deontologische commissie in de nieuwe stijl is meteen op een sisser afgelopen. In de zaak tegen ex-schepen Guy Serraes moest de commissie zich onbevoegd verklaren. Wat blijkt: de nieuwe deontologische code geldt niet voor de vele externen die in raden van bestuur worden gedeponeerd door politieke partijen.

De zaak werd aanhangig gemaakt door Herman De Groote, die als kleine aandeelhouder bij WoninGent in de algemene vergadering zetelt. Hij vindt het niet kunnen dat Guy Serraes (Open VLD) een strafzaak over belangenneming afkocht, maar toch nog steeds in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij mag zetelen. Die zaak had besproken moeten worden in de commissie, maar zo ver kwam het niet.


De deontologische commissie nieuwe stijl werd in het leven geroepen na de Optima-commissie. In het verleden was de deontologische commissie samengesteld volgens het systeem meerderheid versus oppositie. Dat maakte het wel heel makkelijk om potjes gedekt te houden. De nieuwe commissie heeft een gelijke verdeling en wordt geleid door zes externe experts: oud-rechters Henri Heimans en Lieve Moors, UGent-professor Herwig Reynaert, politicoloog Nicolas Bouteca, Marian Verbeek (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en gewezen journalist Karel Van Keymeulen.

Valse start

Zij moesten zich echter niet over de kern van de zaak buigen. Meer nog. Guy Serraes moest zelfs zijn verhaal niet komen doen. De commissie stelde niet bevoegd te zijn. Na een uurtje werd de commissie al opgedoekt. Een valse start dus, maar er valt alvast wel één conclusie te trekken, namelijk dat er een behoorlijk gat zit in de deontologische code die stad opstelde.

Niet voor externe experten

Die geldt wel voor ambtenaren, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en kabinetsmedewerkers, maar niet voor externen die zijn aangesteld. Zij hoeven zich enkel aan die deontologische code te houden als ze die code onderschrijven, ze ondertekenen dus. Maar niemand heeft hen gevraagd een handtekening onder zo'n document te zetten. En zo ontsnappen zij aan de strengere regels opgelegd door de Optima-commissie. Wie zijn nu die externe vertegenwoordigers? En met hoeveel zijn ze? Het is een lastige rekenoefening. Er zijn wel een aantal bekende gevallen. Ex-stadssecretaris Paul Teerlinck kreeg na zijn pensioen bijvoorbeeld een zitje aangeboden als bestuurder van Imewo. Bij TMVW zetelt dan weer Frank De Mulder, de partner van sp.a-politica Karin Temmerman. De lijst met raden van bestuur waar de stad inspraak in heeft, is bijzonder lang. In totaal zijn er in de Gentse politiek zo'n 308 mandaten te verdienen bij diverse raden van besturen. Slechts een deel daarvan gaat naar externen. Het is trouwens niet alleen een voorrecht van de meerderheid. Ook oppositiepartijen zetelen in raden van bestuur. Die benoemingen worden goedgekeurd op de gemeenteraad.