Dan toch meer parkeerplaatsen in de Ecowijk?

Het aantal parkeerplaatsen in de Ecowijk wordt mogelijk opgetrokken. Omwonenden van het bouwproject maakten zich zorgen dat der parkeerdruk in hun straat zou toenemen omdat er zo weinig wagens werden toegelaten op het bouwproject zelf. Er waren maar 6 parkeerplaatsen voorzien per 10 woningen. "De stedenbouwkundig ambtenaar heeft het bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat het inderdaad overlast kan meebrengen. Daarom zal alles goed opgevolgd en geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd", aldus schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman. (EDG)