Dan toch geen fysieke commissies en gemeenteraden meer

Geen gemeenteraad meer voorlopig, en ook geen commissies. Bij elkaar gaan zitten is vandaag geen optie meer.
Wannes Nimmegeers Geen gemeenteraad meer voorlopig, en ook geen commissies. Bij elkaar gaan zitten is vandaag geen optie meer.
Vrijdag was in Gent beslist om de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies gewoon te laten doorgaan, al zou dat dan met een beperkte agenda zijn, en in een grotere zaal. Daar kwam veel kritiek op, en nu is dan toch beslist om volledig digitaal te gaan werken.

Het ‘bureau’ - zijnde de voorzitter van de gemeenteraad, Zeneb Besafia, de ondervoorzitter, Christophe Peeters, de burgemeester en alle fractievoorzitters van de gemeenteraad – kwam vrijdag in spoedzitting bijeen om te beslissen hoe het verder moest met gemeenteraden en commissies. “Doorgaan”, luidde de beslissing, “maar dan wel in de grotere Pacificatiezaal zodat we uit elkaar kunnen zitten, zonder publiek, en met een beperkte agenda.”

Daar kwam intern stevige kritiek op. Raadsleden én buitenstaanders gaven aan dit compleet onverantwoord te vinden. Ook qua voorbeeldfunctie zou het een foute beslissing zijn om iedereen te verbieden bij elkaar te komen, en het dan als stadsbestuur zelf wel te doen. Dus kwam het bureau maandag alweer in spoed bijeen. Nu is beslist dat de fysieke vergaderingen alsnog worden afgeschaft, te beginnen met de commissie algemene zaken die vanavond op het programma stond. Er zal ‘digitaal’ vergaderd worden, maar hoe dat dan praktisch moet, moet nog uitgewerkt worden. In de Gentse gemeenteraad zetelen 53 mensen, de schepenen en de burgemeester worden ook nog bijgestaan door verschillende ambtenaren van hun diensten, en er zijn ook vaak ‘externen’ aanwezig. Voor de commissie algemene zaken bijvoorbeeld zijn doorgaans de korpschef en de woordvoerder van de politie aanwezig, net als enkele andere mensen van de politietop, om toelichtingen te geven en vragen te beantwoorden.

Vragen zullen voortaan per mail gesteld en beantwoord worden. Met Digipolis wordt bekeken hoe er in groep vanop afstand vergaderd kan worden, en met hoeveel mensen dat dat kan.