Daar zijn de Leefstraten weer

SOCIAAL PROJECT MAAKT COMEBACK NA TWEE JAAR AFWEZIGHEID

Al een paar jaar geleden: een Leefstraat aan de Brugse Poort.
Wannes Nimmegeers Al een paar jaar geleden: een Leefstraat aan de Brugse Poort.
Na een afwezigheid van zo'n twee jaar komen de de leefstraten terug. Door het afhaken van het Lab van Troje konden die vorig jaar niet doorgaan. Intussen heeft een stadsdienst de organisatie van de leefstraten overgenomen. "We mikken op een vijftiental straten. We gaan voor kwalititieve leefstraten eerder van voor kwantiteit", aldus schepen Resul Tapmaz (sp.a).

Leefstraten zagen het licht in 2013. Het gaat om straten waar op vraag van buurtbewoners auto's geweerd worden. Ze worden ingericht met onder andere banken, barbecue's of graszoden. Sinds de start waren er zo'n 45 verschillende straten die al Leefstraat zijn geweest. De bedoeling is dat de buurtbewoners elkaar beter leren kennen door de herinrichting van de straat.

Droomstraten

De Leefstraat bleek zijn positieve en negatieve kanten te hebben. Tal van Nederlandse steden kwamen in Gent kijken hoe de Leefstraten werden georganiseerd. In Rotterdam en Gronigen werden de leefstraten tot 'Droomstraten' omgedoopt. In Utrecht kwam wel een Leefstraat.


Maar terwijl het Gentse concept overal in de aandacht kwam, klonk er in de Arteveldestad zelf gemor. Niet alle bewoners bleken immers vragende partij te zijn. De Leefstraat zorgde voor wrevel tussen verschillende groepen bewoners. Bovendien bleken heel wat Leefstraten meer leeg te staan dan ze gebruikt werden.


In 2017 bleek dat de vzw Lab van Troje de Leefstraten niet meer wilde organiseren. Die beslissing zorgde ervoor dat er dat jaar geen Leefstraten waren in Gent. Alle informatie van de vzw werd overgeheveld naar de stad. De vrij nieuwe stadsdienst 'Ontmoeten en Verbinden' is met het dossier aan de slag gegaan; twee medewerkers zijn voltijds bezig met de Leefstraten.

Dialoog

"Het concept blijft grotendeels ongewijzigd", zegt schepen Resul Tapmaz.


"Leefstraten blijven co-creatieprocessen waarin bewoners de kans krijgen om, in nauw overleg met stedelijke diensten, zelf tijdelijk de publieke ruimte in hun straat in te vullen. Het is de bedoeling om de sociale samenhang in de Gentse wijken te verbeteren én de dialoog en solidariteit op straatniveau te versterken met ruimte om te experimenteren." "Voor 2018 mikken we op een vijftiental Leefstraten. Dit aantal correspondeert met het aantal Leefstraten dat het Lab van Troje in 2016 realiseerde. De Stad wil niet overhaasten door een vlucht vooruit in kwantiteit. De Stad mikt op kwalitatief goede Leefstraten die erin slagen bewoners écht te verbinden. Op die manier krijgen de Leefstraten ook de kans om in hun nieuwe setting verder te groeien", aldus Tapmaz.