Circulatieplan domineert politiek debat

In de Missysippy aan Klein Turkije organiseerde Speakers Corner zondagochtend een debat met dertien politieke partijen.


Op enkele opmerkelijke voorstellen na zorgde het debat voor weinig vuurwerk. Tom De Meester (PVDA) lanceerde het idee om Gentenaars, net als de inwoners van Barcelona, inspraak te geven in de beleidsnota van de stad. Meryem Kacar (BeOne) pleitte voor het invoeren van quota bij het stadspersoneel.


Ook het circulatieplan kwam veelvuldig ter sprake, net als de thema's wonen en veiligheid. Zo ijverde Sofie Bracke (Open Vld) om een verkeersleefbaarheidsplan op te stellen voor de Brugse Poort en het Rabot. In die wijken klinkt het protest tegen de knips namelijk steeds luider. (YDS)