Centrumbewoners krijgen 'bezoekerstickets'

De bewoners van de rode en oranje parkeerzone in het centrum van Gent, zullen binnenkort elk 12 'bezoekerstickets' krijgen. Daarmee kunnen hun bezoekers na 19 uur gratis parkeren. Nieuw is het systeem niet, van 2008 tot 2014 bestonden ze ook al, als een soort krasbiljetten. "Dit keer gaan we wel een digitale versie ontwikkelen", zegt mobiliteitsschepen Watteeuw. "Dat zal iets langer duren, maar het is wel handiger." Het was Greet Riebbels (sp.a) die met het voorstel op de proppen kwam, al had PVDA al in augustus vorig jaar gevraagd het systeem weer in te voeren. "We kunnen hiermee tegemoet komen aan verzuchtingen van bewoners zonder te raken aan de fundamenten van ons parkeersysteem", zegt Watteeuw. "Bedoeling is straatparkeren voor te behouden voor bewoners en kortparkeerders." PVDA is blij dat het systeem wordt ingevoerd, maar vindt dat het ook overdag moet, ook in de gele en groene zone. (VDS)