Buurt geeft Heilig Hartplein mee vorm

PLANNEN HERINRICHTING EERST VOORLEGGEN AAN OMWONENDEN

Dit plein wordt een autoluwe en groene ontmoetingsplek.
Foto James Arthur Dit plein wordt een autoluwe en groene ontmoetingsplek.
Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent gaat op zoek naar een ontwerpteam dat de Heilig Hartkerk een nieuwe functie moet geven en het Heilig Hartplein herinrichten. De locatie in Sint-Amandsberg moet uitgroeien tot de centrale ontmoetingsplek in de Gentse wijk. Er is voortdurend overleg met de bewoners.

De vernieuwing van de omgeving van het Heilig Hartplein vormt één van de speerpunten van het stadsvernieuwingsproject 'En Route' dat de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg de komende jaren een nieuw elan moet geven. Het plein moet zijn naam alle eer aandoen als kloppend hart, zo blijkt uit de ambitie die schepen van stadsvernieuwing Tom Balthazar (sp.a) uitspreekt. "De omgeving van het Heilig Hartplein groeit uit tot dé ontmoetingsplek van de wijk. Sogent zal een ontwerpteam aanstellen dat samen met de buurt een plan opmaakt dat het plein en de ruimte rond de kerk tot een autoluwe en groenere ontmoetingsplek omtovert."


Het plein dat nu vooral als parkeerruimte fungeert, zal de komende jaren dus een facelift krijgen. Al blijft het ook de bedoeling dat mensen in de omgeving nog steeds hun wagen kwijt kunnen. Sogent start nu de zoektocht naar een ontwerpteam dat samen met de stad Gent deze herinrichting kan vormgeven. Vijf teams zullen geselecteerd worden op basis van hun kennis en ervaring met gelijkaardige opdrachten. Deze teams maken in een tweede fase een wedstrijdontwerp op, waaruit het beste ontwerp kan gekozen worden.

Wensen

De stad rekent ook op de bewoners van de wijk om het plein en de omgeving mee vorm te geven. Begin januari lanceerde de stad een oproep naar geëngageerde buurtbewoners om mee na te denken over de toekomst van deze plek in een buurtatelier. Daarnaast bevraagt de stad samen met gespecialiseerde partners zoveel mogelijk bewoners en betrokken partners over hun noden en wensen voor de buurt.

Kerk

De vijf geselecteerde ontwerpteams zullen met deze noden en wensen rekening moeten houden wanneer ze een wedstrijdontwerp opmaken. De vijf ontwerpen zullen ook voorgesteld worden aan de buurtbewoners. Zij kunnen hun bedenkingen meegeven vooraleer er één ontwerp wordt uitgekozen. Het traject verloopt dus in voortdurend overleg met de bewoners en alle buurtpartners.


Over de mogelijke herbestemming van de Heilig Hartkerk, waar in november vorig jaar de laatste misviering plaatsvond, zal nog overleg gepleegd worden met de kerkfabriek en het bisdom. Over een mogelijke herinrichting van de zone rond de kerk wordt overleg gepleegd met de eigenaars en gebruikers van deze gebouwen.


De eerste fase start nu. Ontwerpteams kunnen tot 20 maart 2017 hun kandidatuur indienen. De tweede fase zal rond de zomer starten zodat de vijf ontwerpen in het najaar aan de buurt kunnen worden voorgesteld.