Brug ingenomen voor meer rust

OMGEVING PAPEGAAISTRAAT EIST AANPASSING CIRCULATIEPLAN

De bewoners bezetten de Rozemarijnbrug en laten een drone foto's nemen.
Repro's James Arthur De bewoners bezetten de Rozemarijnbrug en laten een drone foto's nemen.
Een 120-tal bewoners uit de omgeving van de Papegaaistraat hielden gisteren een actie op de Rozemarijnbrug. Ze klaagden aan dat hun straten sinds de invoering van het circulatieplan stukken drukker zijn geworden. "Zelfs 's nachts en op zondag kennen we geen rust meer. Het plan moet dringend aangepast worden", zeggen ze.

Met affiches met de niet mis te verstande boodschap 'aanpassen circulatieplan NU!' poseerden de omwonenden voor een foto gemaakt met een drone. Er werd ook een spandoek opgehangen aan de brug om hun punt wat meer kracht bij te zetten. De Rozemarijnbrug werd daarvoor een paar keer kort ingenomen.


"Nog voor de invoering van het circulatieplan hebben we al aangekaart dat alle verkeer in de wijk door een handvol straten moest. Het begint al aan de Oude Houtlei en zo via de Papegaaistraat en de Rozemarijnstraat tot aan de stadsring. We hebben inmiddels al een paar keer met de schepen (Filip Watteeuw, red.) kunnen praten. De stad is dus op de hoogte van de problemen hier, maar er moet nu ook ingegrepen worden", zegt Josiane Tytens.


Wat zijn de problemen dan? "Wel tijdens de ochtend- en de avondspits staat het verkeer hier stil. We krijgen vandaag zeker dubbel zo veel verkeer als voor het circulatieplan. Dat kan ook niet anders. Er is letterlijk geen enkele andere uitweg uit onze sector. We zijn nu zelfs een toeristische attractie geworden. Toeristenbussen staan hier zo lang stil dat passagiers gewoon onze woning kunnen binnenkijken", zegt Patrick Mahieu. "Het houdt ook niet op. Er is niet alleen de spits. Ook 's nachts is het hier veel drukker. Dan lopen de ondergrondse parkings leeg en die auto's moeten allemaal door onze straten."


"Dit is georganiseerde chaos", zegt een andere bewoner/actievoerder.


"Hier aan de Rozemarijnbrug is het razend druk en iets verderop aan de Bargiebrug is het dodelijk stil. Dat kan toch de bedoeling niet zijn. Zorg toch voor wat spreiding van de verkeersdrukte in plaats van alles door die paar straten te sturen. Wie hier een parkeerplaats zoekt maar er niet meteen een vindt, moet helemaal terug de stadsring op om zo weer de wijk in te rijden."

Een actievoerder draagt een masker tegen de luchtvervuiling.
James Arthur Een actievoerder draagt een masker tegen de luchtvervuiling.

Extra uitwegen

Een evaluatie van het circulatieplan volgt in februari. De stad heeft de verkeersstromen laten opmeten. Die informatie wordt verwerkt en kan leiden tot aanpassingen van het plan. "We willen de drukte gespreid zien. Daarvoor zijn minstens nog twee uitwegen voor onze wijk nodig", besluit Josiane.