Bredere en verhoogde fietspaden in Pantserschipstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid start op maandag 4 april met de heraanleg van de Pantserschipstraat (N458) in Gent. De straat in de havenbuurt moet een stuk veiliger worden.

Het wegdek in de Pantserschipstraat wordt vernieuwd in asfalt tussen de Eversteinbrug en het kruispunt met de Zeeschipstraat (aan Meulestedebrug). Er komen daar bredere en verhoogde fietspaden met een schrikstrook tussen de rijweg en de fietspaden. Ook de voetgangersoversteken krijgen betere en vernieuwde signalisatie.


Na de werken wordt de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. De heraanleg zal tot eind dit jaar duren. De timing hangt af van het weer en de technische omstandigheden op de werf.

Twee fasen

De werken verlopen in twee fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.Tijdens de eerste fase werkt de aannemer aan het wegdek in de rijrichting van Zelzate (oostzijde). In fase twee wordt gewerkt in de richting van Gent (westzijde). De eerste fase van de werken loopt van 4 april tot juli 2016, de tweede fase vat aan begin augustus (na het bouwverlof) en loopt tot eind van dit jaar. (VDS)