Bezwaarschrift en 2.200 handtekeningen tegen plannen heraanleg dorpsplein

De geplande heraanleg van het dorpsplein en vooral de manier waarop de plannen er zijn gekomen, zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de bewoners van Oostakker. Zij dienen een bezwaarschrift en 2.200 handtekeningen in om de plannen nog te wijzigen.

De bewoners van Oostakker voelen zich onheus behandeld. Er is wel een klankbordgroep opgericht om input te geven over de geplande heraanleg, maar naar hen werd niet echt geluisterd. Een meerderheid was tegen het definitieve ontwerp, maar toch wordt dat erdoor geduwd.


Ze trekken de betrouwbaarheid van de parkeertellingen in twijfel, en vinden dat de belanghebbenden, zijnde bewoners, handelaars en bezoekers, niet gehoord werden.

Te drastisch ingrijpen

"Het ontwerpplan gaat aan de oorspronkelijke bedoeling van een 'zachte verfraaiing van het dorpsplein' voorbij en grijpt te drastisch in op de dagelijkse realiteit die het 'hart en de ziel' van de deelgemeente raakt", zegt Bert De Bleser van ROD NU! "Het plan staat haaks op het beschermen én vrijwaren van de noodzakelijke maatschappelijke leefbaarheid en de functionele bereikbaarheid."

Verdwijnen van parkeerplaats

Als voornaamste problemen noemen de actievoerders het verdwijnen of verplaatsen van een 60-tal parkeerplaatsen, de geplande rotonde aan de Sint-Laurentiuslaan die door het vele busverkeer voor onveilige situaties zal zorgen, en het dreigende economische onheil. Mobiliteitsvriendelijk Lochristi ligt immers vlakbij.


"Wij willen dat de zone aan de kerk wordt ingericht als alternatieve parkeeroplossing, de weg tussen het plein en de kerk is een alternatief voor de rotonde, en de groene koppeling tussen kerk en plein moet kleiner", klinkt het bij ROD NU! (Red Oostakker Dorp Nu) en TCO (Tijdelijk Collectief Oostakker). Schepen Watteeuw beloofde de bezwaren door te nemen en terug te koppelen naar de actiegroepen. (VDS)