ArcelorMittal wil properder worden

Staalreus ArcelorMittal in de Gentse kanaalzone is volgens het Europees Milieu-Agentschap nog steeds één van de meest vervuilende fabrieken, met een uitstoot van om en bij de 9 miljoen CO2, of 8 procent van de totale Belgische uitstoot. Dus heeft de fabriek nu 150 miljoen euro veil om een bio-ethanolfabriek te bouwen, en een samenwerking aan te gaan met het Amerikaanse bedrijf Lanza Tech. Die fabriek zou dan een (groot) deel van het geproduceerde gas opvangen en in een reactor vol diepzeemicroben omzetten tot ethanol. Dat product zou op de markt verkocht worden. De plannen zijn niet nieuw, en ArcelorMittal benadrukt dat ze ook nog niet rond zijn. Het wil wel zo snel mogelijk beginnen met de bouw van de bio-ethanolfabriek, maar een concrete timing is er niet. Andere projecten om de uitstoot terug te dringen, zijn er voorlopig niet. Wel investeert de fabriek 10 tot 15 procent van haar investeringsbudget in milieumaatregelen. Zo ging vorig jaar 22 miljoen euro naar nieuwe filters voor de twee sintelfabrieken. (VDS)