Al 205 GAS-boetes uitgedeeld

POLITIE MAG DE SANCTIE SINDS 1 JANUARI GEVEN VOOR VERKEERSOVERTREDINGEN

De bestuurder van deze foutgeparkeerde wagen op de Zwijnaardsesteenweg riskeert een GAS-boete.
Foto Wannes Nimmegeers De bestuurder van deze foutgeparkeerde wagen op de Zwijnaardsesteenweg riskeert een GAS-boete.
Sinds 1 januari mag ook de Gentse politie GAS-boetes uitdelen voor verkeersovertredingen. Dat kan onder andere voor foutparkeren en rijden in de voetgangerszone. De politie heeft al grondig huisgehouden: op vijf dagen zijn 205 bestuurders tegen de lamp gelopen.

De maatregel werd in december goedgekeurd door de gemeenteraad en er werd geen tijd verspild om er ook werk van te maken. Op 1 januari werden de eerste GAS-boetes uitgedeeld en op dinsdag stond de teller al op 205 boetes. De boete bedraagt 55 of 110 euro, afhankelijk van de inbreuk. De politie laat er duidelijk geen gras over groeien.

Geen extra patrouilles

De maatregel moet een gevoel van ongelijkheid wegwerken dat bij veel automobilisten leeft. Nogal wat Gentenaars hadden immers het gevoel dat wie duidelijk fout parkeert minder kans zou maken om beboet te worden dan wie zijn parkeerticket vergeet in een betalende zone. Er lopen nu eenmaal meer parkeerwachters rond dan dat er politiepatrouilles zoeken naar foutparkeerders.


"Het is zeker niet zo dat we nu patrouilles de straat op sturen om foutparkeerders te betrappen. De 205 uitgeschreven gemeentelijke administratieve sancties zijn het resultaat van inspecteurs die tijdens hun gewone werkzaamheden inbreuken vaststelden. Voor onze inspecteurs verandert er weinig, maar de opvolging gebeurt door de GAS-ambtenaar van de stad en dat scheelt heel wat", aldus politiewoordvoerder Manuel Mugica-Gonzalez.

Stadskas

In het verleden moesten boetes voor foutparkeren doorgestuurd worden naar het parket. Daar heeft men echter de handen al vol met flitsboetes, ongevallen en zwaardere overtredingen dan foutparkeren. Rechtszaken komen daar maar zelden van. Dit jaar kan het Gents parket bijvoorbeeld 80.000 processen-verbaal aan en niet meer. Een aanzienlijk deel daarvan komen al van de superflitspaal.


Ook voor de stad hangt er een enorm voordeel vast aan het uitschrijven van GAS-boetes. De opbrengst van de oude boetes vloeide immers terug naar de kas van de federale regering. De opbrengst van de GAS-boetes daarentegen gaat rechtstreeks in de stadskas. Dat geld kan dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden voor structurele of preventieve maatregelen door te voeren, zoals ingrepen die straten veiliger maken. Op enkele dagen tijd vloeide er op die manier al minstens 11.250 euro extra naar de stad.


Momenteel kan enkel de politie GAS-boetes uitschrijven voor verkeersovertredingen. Daar komt binnenkort verandering in. Ook de gemeenschapswachten zullen een opleiding krijgen die het hen mogelijk maakt om verkeersovertredingen vast te stellen en GAS-boetes op te leggen aan foutparkeerders en bestuurders in het voetgangersgebied.