800 leden stadspersoneel krijgen extra pensioen

De stad Gent heeft beslist om alle personeelsleden die al 12 jaar of langer voor de stad werken vast te benoemen. Dat betekent dat zo'n 800 personeelsleden een aanzienlijk hoger pensioen zullen krijgen. "We hebben in het verleden schrijnende situaties gezien waarbij twee mensen dezelfde carrière maakten maar dat de ene maar de helft van het pensioen van de andere krijgt omdat hij niet vast benoemd was", zegt schepen Christophe Peeters (Open VLD). "We vonden dat niet fair en we hebben als stad de middelen om er iets aan te doen. Het is een eenmalige operatie maar op termijn willen we iedereen die twaalf jaar voor de stad werkt een vast statuut geven. Vooral voor wie een lagere wedde heeft zoals poetsvrouwen is dit een belangrijke ingreep."


Het college heeft de halfjaarlijkse controle van het budget op enkele uren afgerond. De inkomsten en de schulden blijven onder controle en men denkt het volgende stadsbestuur een record-investeringsbedrag te kunnen bezorgen. In totaal zal er 540 miljoen euro in de stad geïnvesteerd kunnen worden in de periode 2020-2015. Dat is 75 miljoen euro meer dan het huidige bestuur. (EDG)