3.000 vormelingen sluiten Bavodag enthousiast af onder Stadshal

De kinderen uit Zwijnaarde.
Foto's Didier Verbaere De kinderen uit Zwijnaarde.

In Gent vond afgelopen zaterdag de jaarlijkse Bavodag plaats. Ruim 3.000 vormelingen en 500 catechisten uit Oost-Vlaanderen werden door bisschop Luc Van Looy uitgenodigd. Bavo is de patroonheilige van het bisdom Gent. De hele dag kregen ze een gevarieerd programma in de lokalen van Sint-Bavohumaniora en Sint-Lievenscollege met bezinning en spelletjes. Daarna verzamelden ze allemaal onder de Stadshal voor het slot van de dag. Er werd samen gebeden en gezongen en als apotheose werd het hele Emile Braunplein overspoeld met zeepbellen. Binnenkort verschijnt ook een boek van de bisschop. In 'Netwerker van God voor de mensen' legt de bisschop onder meer uit waarom de figuur van Bavo voor hem zo belangrijk is. (DVL)

Als afsluiter bliezen de deelnemers bellen.
Didier Verbaere Als afsluiter bliezen de deelnemers bellen.