225.000 euro voor wandel- en fietsontsluiting Westerringspoor

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) maakt werk van de Gentse wandel- en fietsontsluiting. Zo maakte ze 225.000 euro vrij voor de aanleg van een veilige fiets- en wandelverbinding op het Westerringspoor, tussen de Drongensesteenweg en de Watersportbaan.

De werken kaderen in het project 'Inrichtingsplan Malem'. Dat project moet de natuur aan de rand van de stad veilig stellen, mogelijkheden ontwikkelen voor natuureducatie en veilige verkeersassen realiseren bij de uitbouw van de stedelijke groenassen. Er is ook aandacht voor bebossing en recreatieve voorzieningen. In 2011 werden al de werken van het deeldossier 'Brughuizeken' uitgevoerd ten noorden van de Drongensesteenweg. Toen werden de volkstuinen heraangelegd en kwam er een fiets- en wandelpad tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. Een jaar later volgde de aanleg van de brug over de 'Studentenleie' op het eind van de Oud-Strijderslaan. Recent heeft de projectontwikkelaar van de woonsite Alsberghe - Van Oost het Alice Béviairepad aangelegd vanaf de Drongensesteenweg tot aan de vijver ten zuiden van het woonproject.


Door de goedkeuring van de subsidie van 225.000 euro door minister Schauvliege worden de wandel- en fietspaden vanaf de Drongensesteenweg tot aan de Noorderlaan nu aaneengesloten. De resterende 96.000 euro die nodig is voor deze realisatie, wordt door de stad Gent voorzien.

Najaar

De aanleg van het fiets- en wandelpad start nog dit najaar. Eerst zijn enkele voorbereidende werken nodig, waaronder het gedeeltelijk afzetten en rooien van bomen en struiken op het tracé van het pad, het gedeeltelijk dempen van een waterloop tussen de Leie en de sportvelden, de bouw van een nieuwe uitlaat in de Leie en de afbraak een bouwvallig gebouw op de gronden in eigendom van de stad Gent. Het pad zal 530 meter lang zijn, drie meter breed en krijgt een cementbetonverharding. (VDS/LVE)