22 jaar na de eerste plannen: N9 tussen Palinghuizen en Brugsevaart zou in 2022 (eindelijk) heraangelegd worden

Deze N9 wacht al meer dan 20 jaar op een heraanleg.
RV Deze N9 wacht al meer dan 20 jaar op een heraanleg.
Na jarenlange radiostilte over de N9, de baan tussen Gent en Eeklo, komt plots het bericht dat de weg volledig wordt heraangelegd in 2022. Daarvan is al sprake sinds de jaren 90, maar de plannen stootten altijd op veel protest. Voor er begonnen kan worden, moeten er eerst nog onteigeningen gebeuren.

Al sinds de jaren 90 wordt beloofd dat de weg tussen Gent en Eeklo, de N9 tussen Palinghuizen en de Brugsevaart dus, heraangelegd zou worden. Er wordt te snel gereden, en er gebeuren te veel ongevallen. “In 2002 al werden plannen aan de buurbewoners voorgesteld, met de bedoeling de werken in 2003 uit te voeren”, zegt Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem (CD&V). Hij wilde van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) weten hoe het nu eigenlijk staat, met die N9. Nogal verrassend antwoordde zij dat de werken gepland staan voor 2023.

De zoektocht naar budget en de onteigeningsprocedure sleepten jaren aan. “Begin 2018 rondde toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de ontwerpplannen voor de volledige herinrichting af”, klinkt het. “Het onteigeningsplan en het bijhorend ministerieel besluit werden goedgekeurd en door de minister ondertekend. Als alle onteigeningen volgens plan verlopen, kan de aanbesteding volgen in 2022.” 

Om redenen van coördinatie van wegenwerken en beschikbaarheid van budgetten kunnen projecten schuiven in de tijd

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Minister Peeters wijt de vele vertragingen aan een samenvallen van verscheidene projecten in de ruime Gentse regio, zowel de voorbije als de komende jaren: “Om redenen van coördinatie van wegenwerken en beschikbaarheid van budgetten kunnen projecten schuiven in de tijd”, klinkt het in het antwoord nogal cynisch. Want 1998 is intussen wel 22 jaar geleden.

Dodelijke slachtoffers

“Ik heb uiteraard begrip dat niet alle werken op hetzelfde moment kunnen gebeuren, maar in dit geval wachten de bewoners straks al bijna 20 jaar op een uitvoering van al gekende plannen”, reageert Vincent Van Peteghem. “Doorheen de jaren bleek het een gevoelige plaats voor ongevallen, helaas ook met enkele dodelijke slachtoffers. Ik ben dan ook blij dat minister Peeters dit dossier ter harte neemt en hoop dat na de aanbesteding met spoed kan begonnen worden aan de realisatie van de plannen.”

Fietspad aan woningen

Hoe de weg er na de werken exact zal uitzien, is niet duidelijk. Er wordt gesproken van een volledige heraanleg van het openbaar domein tussen de Ringvaart en de woningen. “Doorgaand verkeer en het plaatselijk verkeer zullen gescheiden worden door de aanleg van ventwegen. Fietsers zouden niet langer langs de kant van het water rijden, maar een fietspad in dubbele richting krijgen langs de zijde van de woningen. Ter hoogte van de kruising met de belangrijke fietsroute ‘Westerringspoor’ komt een fietstunnel. Het project omvat ten slotte ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.” 

Buurtprotest

Tegen die ventwegen kwam in 2013 al veel protest. Het buurtcomité stapte naar toenmalig bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V), met de mededeling dat het plan ‘ronduit belachelijk’ was. En ook Gents schepen Filip Watteeuw (Groen) kreeg toen al een petitie tegen de plannen. Ook de nodige onteigeningen – 15 woningen en 5 (stukken van) bedrijven – zullen vermoedelijk niet zonder slag of stoot verlopen. De regering heeft 700.000 euro uitgetrokken voor die onteigeningen.