104 politiemensen leggen eed af (waarvan 57 vrouwen!)

In het Gentse stadhuis hebben gisteren 104 Gentse politiemannen de eed afgelegd, het grootste aantal ooit in een keer. Opvallend is dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen hun eed zworen: 57 tegenover 47. "We blijven inspanningen doen om van het korps een afspiegeling te maken van de maatschappij", aldus burgemeester Daniël Termont.

Het was drummen in de Pacificatiezaal van het Gentse Stadhuis. In totaal zworen 78 operationelen en 26 burgerpersoneelsleden trouw aan de koning. Het gaat niet uitsluitend om nieuw personeel, aangezien elke politieambtenaar die stijgt in rang ook zijn eed opnieuw moet afleggen. "Met 25 procent hebben we relatief veel vrouwen in ons korps, maar het richtcijfer ligt nog hoger", aldus korpschef Rasschaert. "We moeten eerlijk zijn en zeggen dat we geen modern korps zijn. Ons hart zit op de juiste plaats, maar ik schat dat er zo'n 50 vooral Vlaamse korpsen qua infrastructuur verder staan." Rasschaert verwees daarmee naar de aftandse gebouwen in de Antonius Triestlaan en de Groendreef. Een nieuwbouw op die laatste locatie is goedgekeurd, maar zal nog jaren op zich laten wachten. "Hopelijk legt onze huidige burgemeester nog de eerste steen en dan is het afwachten wat zijn opvolger ermee doet."

ICT

Ook de interventieploegen zullen de komende jaren met meer uitrusting de baan op gaan. "Onze ICT zal een belangrijke stap voorwaarts maken. Volgend jaar willen we dat onze medewerkers vanuit het veld kunnen werken. Ze zullen onder meer tablets krijgen om van in het veld databases te kunnen raadplegen. Daarnaast plannen we ook, door plaatsgebrek in de nieuwe kazerne, met minder, maar beter uitgeruste voertuigen rond te rijden." (TVPG)