"Spelenderwijs taal op peil houden"

NIEUW ZOMERKAMP VOOR ANDERSTALIGE KINDEREN OOGST SUCCES

Op een speelse manier kregen de anderstalige kinderen een Nederlands taalbad.
Foto James Arthur Op een speelse manier kregen de anderstalige kinderen een Nederlands taalbad.
De zomervakantie zorgt vaak voor een terugval van het taalniveau van anderstalige kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Om achterstand bij de start van het nieuwe schooljaar te vermijden, organiseerden Brede School en vzw Roeland deze zomer voor de eerste keer taalkampen in buurtscholen. "Op speelse wijze geven we hen een taalbad", klinkt het.

Het is een bezorgdheid van heel wat Gentse leerkrachten. Tijdens het schooljaar doen ze heel wat inspanningen om het Nederlands van anderstalige leerlingen op peil te brengen, maar tijdens de zomervakantie als de schoolwerking stil ligt en de kinderen thuis enkel nog een andere taal spreken, kent hun kennis een terugval en starten ze met een achterstand aan het nieuwe schooljaar.

Nieuw initiatief

Dat moet anders kunnen dachten ze bij de Stad Gent en vzw Roeland, bekend van zijn taalvakanties. "Onze organisatie kent ook een sociaal luik en in het verleden organiseerden we al kampen voor anderstalige nieuwkomers, maar nog nooit voor kinderen van de tweede of derde generatie", zegt Mieke Van Parys, algemeen directeur van vzw Roeland. Met de hulp van Brede School, onderdeel van Onderwijscentrum Gent, werden deze zomer voor het eerst zomerkampjes georganiseerd van een week voor lagereschoolkinderen verspreid over zeven scholen in evenveel Gentse wijken.


Een succes zo blijkt, in totaal namen 175 kinderen deze zomer deel aan het nieuwe initiatief.

Op een speelse manier

"We organiseren voor alle duidelijkheid geen schoolse taalcursus. We gaan op een speelse manier te werk om hen een Nederlands taalbad te geven via spelletjes en liedjes in de voormiddag en in de namiddag doen de kinderen samen aan sport, cultuur en spel in samenwerking met buurtverenigingen", aldus Van Parys. "Tijdens de zomervakantie zijn er veel activiteiten, maar voor sommige kinderen en hun ouders blijft de drempel hoog. Met deze kampjes zetten we in op taalstimulering in combinatie met allerlei activiteiten", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Wachten op feedback

In de Mandalaschool in de Rabotwijk waren de kinderen gisteren alvast lovend over het kamp. "Tijdens het spelen heb ik heel wat nieuwe woordjes geleerd", zegt Mohammed Amir (10) vlot in het Nederlands. "We hebben 'Lief klein konijntje' leren zingen. Dat was super", vullen Chaima (9) en Omai Ma (12) aan.


Of de zomerkampen ook volgend jaar ook een vervolg krijgen, is nog geen uitgemaakte zaak. "Het smaakt alvast naar meer. Van de ouders ontvingen we alleen maar positieve signalen. Eén vader kwam bij een toonmoment van de kinderen vragen of het kamp ook volgend jaar zeker kon plaatsvinden. We wachten nu op de feedback van leerkrachten bij de start van het schooljaar om te evalueren of de kampen een gunstig effect hebben gehad op het taalniveau van de kinderen", aldus schepen Decruynaere.