"Nog altijd financiële problemen"

N-VA WIL VLAAMS TOEZICHT VOOR WONINGENT

Tien procent van de sociale woningen van huisvestingsmaatschappij WoninGent staat leeg.
Foto Wannes Tien procent van de sociale woningen van huisvestingsmaatschappij WoninGent staat leeg.
Minister Homans heeft een rapport klaar over huisvestingsmaatschappij WoninGent. Daaruit blijkt dat de financiële situatie nog altijd niet onder controle is. "Dit rapport is een alarmbel, er is Vlaams toezicht nodig", vindt Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Om de vijf jaar komt de Vlaamse visitatiecommissie langs voor een doorlichting van de werking en het patrimonium van sociale huisvestingsmaatschappijen. Het rapport over WoninGent, de grootste Gentse maatschappij, wordt deze week bekend gemaakt. Nu al blijkt dat de financiële problemen nog altijd bestaan, net zoals vijf jaar geleden al. "Wat ons het meest opvalt, is de kritiek op het financieel beheer", zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). "Er is een structureel probleem, er is geen langetermijnvisie en een gebrek aan planning. Er is ook tien procent leegstand, dat zijn duizend woningen die geen inkomsten opleveren. Daarnaast is er een hoge huurachterstal. Bovendien is het woningbestand verouderd, twee derde ervan is dringend aan grondige renovatie toe. WoninGent wil bijbouwen, maar kan al niet aan wat er nu is."


Van Bossuyt vindt het onaanvaardbaar dat mensen in verouderde woningen moeten wonen. "Een sociale mix is belangrijk, net als een beter financieel beleid. WoninGent moet focussen op haar kerntaken. Dit rapport is een alarmbel, het is nodig dat de maatschappij onder Vlaams toezicht wordt geplaatst."

Pluspunten

WoninGent-voorzitter Guy Reynebeau (sp.a) reageert verontwaardigd. "Het is het voorrecht van de minister om dit rapport te publiceren, dus ik ben verbaasd dat er al documenten circuleren. Ik kan wel zeggen dat we in kennis gesteld zijn van het resultaat en het is een goed rapport. Er staan heel wat positieve zaken in, punten waar we in 2013 een onvoldoende kregen zijn nu veel beter. Onze communicatie wordt als zeer goed bestempeld en nog twaalf andere van de zeventien punten zijn goed. En ja, er zijn dus ook nog werkpunten", geeft Reynebeau toe.

Lage inkomens

"Maar onze leegstand hebben we nodig als buffer voor grote renovatieprojecten. Als we woningen ontruimen, zoals de Rabottorens, moeten die mensen wel ergens naartoe kunnen. Onze lage herstelkosten zijn historisch gegroeid, we hebben onze huurders nooit de volledige prijs van herstellingen doorgerekend. Misschien moeten we bekijken om dat voorrecht in de toekomst alleen nog te behouden voor de financieel zwakste huurders. De financiële regelgeving is Vlaamse materie. Een woning die zeshonderd euro waard is, moeten wij verhuren aan een prijs volgens het inkomen van de huurder, wat dan makkelijk naar driehonderd euro kan terugvallen. We hebben namelijk de huurders met de laatste inkomens. En dus zijn we inderdaad verlieslatend. Maar dat moet op Vlaams niveau aangepakt worden. Er is helemaal geen sprake van Vlaams toezicht, de minister weet dat we werken op de financiële situatie."