"Les in zwevende moestuin, spelen op elke verdieping"

FUTURISTISCH SCHOOLGEBOUW BLIKVANGER NIEUWE STADSWIJK OUDE DOKKEN

Enkele leerlingen bij hun zelfversierde eerste stenen van het Stadsgebouw. Boven: de groene buitenkamer met zwevende moestuin en voetbalterrein op de voorgrond.
James Arthur Enkele leerlingen bij hun zelfversierde eerste stenen van het Stadsgebouw. Boven: de groene buitenkamer met zwevende moestuin en voetbalterrein op de voorgrond.
Aan de Schipperskaai in de Oude Dokken hebben leerlingen van muzische leerthuis De Wonderfluit en De Toverstaf gisteren de eerste steen gelegd van hun futuristische school, zwevende moestuin en een speelplaats op elke verdieping incluis. Het nieuwe Stadsgebouw omvat ook een wijksporthal en kinderopvang.

Het komende decennium verrijzen er in de buurt van de Oude Dokken zo'n 1.500 woningen. Voor de vele jonge gezinnen die er zich zullen vestigen zal er ook nood zijn aan bijkomende schoolcapaciteit. Het nieuwe Stadsgebouw, dat tegen 2019 de deuren opent aan de Schipperskaai, moet aan die behoefte tegemoet komen.


Zeg echter niet zomaar 'school' tegen het ontwerp van Xaveer De Geyter Architects dat zal gerealiseerd worden door het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. In het Stadsgebouw zullen De Toverstaf uit de Lübeckstraat en De Wonderfluit uit de Achterstraat in Sint-Amandsberg hun intrek nemen. Directeur Bart Devaere omschrijft zijn pedagogisch project liever als muzische leerthuis dan als basisschool. Op beide scholen is muziek immers even belangrijk als leren schrijven en rekenen. Een concept dat aanslaat, want de klasjes van De Wonderfluit en De Toverstaf zitten vol.


In het nieuwe Stadsgebouw, met een kostenplaatje van 10 miljoen euro, zullen in totaal 240 kinderen les kunnen volgen: bijna het dubbele van de huidige capaciteit van beide scholen. "Dit gebouw zal niet alleen een thuis zijn voor de kinderen die er straks komen wonen, maar geeft het project van de muzische leerthuis ook de kans om door te groeien naar een volwaardige basisschool", verduidelijkt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Repro YDS/© Xaveer De Geyter Architects

Sporthal

Naast een school zal het Stadsgebouw ook een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang én een wijksporthal omvatten. "Overdag zal de school gebruik kunnen maken van de sporthal, buiten de schooluren staat de sporthal ter beschikking van de buurt, ook het beheer van de sporthal komt in handen van de buurt. Zo willen we ook mensen bereiken die niet sporten in clubverband", verduidelijkt schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a).


Naast de binnenruimtes zal vooral de 'groene buitenkamer' van het Stadsgebouw een opvallende blikvanger worden aan de Schipperskaai. "Je kan het eigenlijk een beetje zien als een enorme pergola van het gebouw met speelplaatsen op verschillende verdiepingen. Tussen twee verdiepingen zullen kinderen een bezoek kunnen brengen aan een 'zwevende moestuin'. De groene buitenkamer wordt afgelijnd door groene wanden die bestaan uit begroeid metaalgaas op een staalskelet", verduidelijkt architect Xaveer de Geyter.


Het nieuwe Stadsgebouw opent zijn deuren tegen september 2019.