"Leerlingen baas over eigen studiemethode"

SECUNDAIRE DALTONSCHOOL VERDRIEVOUDIGT LEERLINGENAANTAL IN 2 JAAR

De leerlingen van de Dalton leer- en leefschool houden buiten een kringgesprek.
Foto Wannes Nimmegeers De leerlingen van de Dalton leer- en leefschool houden buiten een kringgesprek.
Vergeet lesblokken van vijftig minuten waarbij de leerkracht de klas aanstuurt. Bij secundaire Daltonschool Portus in de Barrestraat zijn leerlingen eigen baas over hun studiemethode. Met succes. In twee jaar tijd verdrievoudigde het leerlingenaantal in het eerste jaar van 15 naar 45 leerlingen.

Verantwoordelijkheid, vrijheid en autonomie. Het zijn niet bepaald begrippen die vaak geassocieerd worden met het secundair onderwijs. Bij Portus, de Dalton leer- en leefschool van het GO! Lyceum in Gent vormen ze het uitgangspunt. Het concept slaat duidelijk aan: in twee jaar is het leerlingenaantal in het eerste jaar van de Daltonschool Portus verdrievoudigd van 15 naar 45 leerlingen. Daarom breidt de school vanaf schooljaar 2018-2019 uit met een derde jaar ASO. Op termijn zal je er tot het zesde middelbaar terecht kunnen.


Maar wat houdt dat daltononderwijs nu juist in? Met de bekende stripfiguurtjes uit Lucky Luke heeft het alvast niks te maken. De methode is vernoemd naar de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst die lesgaf in het dorpje Dalton. Daltononderwijs maakt komaf met het klassieke beeld van een school: lesblokken van vijftig minuten en de leerkrachten die het leren klassikaal aanstuurt. "Op die manier willen we demotivatie tegengaan en vermijden dat leerlingen niet graag meer naar school komen", zegt directeur Marino Van Moortel.


"Op onze school wordt onderwijs helemaal anders aangepakt. Zo hebben we afwisselend instructie- en keuzewerktijd. We bepalen als leerling zelf aan welke doelen we die dag willen werken, waar en wanneer we dit doen en of we dit zelfstandig of in team doen. Onze leerkrachten zijn in feite een soort van coach en bekijken samen met elke leerling apart hoe we onze doelen willen bereiken, wat daarvoor nodig is en wat werkt of niet werkt", zegt Kay D'Hoedt, een leerling uit het eerste jaar.

Kindcontacten

De eindtermen zijn hetzelfde als in een klassieke secundaire school, maar de weg naar het vergaren van die kennis kunnen leerlingen zelf bepalen met de hulp van leerkrachten die hen begeleiden als coach. "Elke maandag kijken we wat er leeft bij leerlingen. Een actueel item zijn bijvoorbeeld de migratiestromen. Door die stromen te verwerken in kaart te brengen met grafieken leren leerlingen tegelijkertijd grafieken maken en krijgen ze een beter zicht op het onderwerp", zegt Van Moortel. De daltonmethode gaat ook verder dan de klasruimte. "Op onze school spreken we niet over oudercontacten, maar wel over kindcontacten. Onze leerlingen bereiden die avonden zelf voor. Dat verhoogt ook de betrokkenheid van de ouders."


Info: www.lyceumgent.be/dalton.