"Het circulatieplan een nachtmerrie? Ik ben goeie slaper"

schepen watteeuw ligt niet wakker van doodsbedreigingen

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen).
Foto James Arthur Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen).
Maandag is het zover. Het plan waaraan Filip Watteeuw en zijn team sinds 2014 werken wordt dan werkelijkheid. Een plan dat de Gentenaars verdeelt in twee ongeveer gelijke groepen van voor- en tegenstanders. Van nervositeit is er bij de schepen van Mobiliteit geen sprake. "Al ben ik deze week wel voor de eerste keer wakker geworden door het circulatieplan", zegt Watteeuw. "Het was zelfs geen nachtmerrie", lacht hij.

Ik kan mij voorstellen dat nu maandag wat aanvoelt als een belangrijk examen met alle zenuwachtigheid die daar bij hoort?

Watteeuw: "De vergelijking met een examen gaat wel op, maar van zenuwachtigheid is er geen sprake. We hebben dit plan enorm lang voorbereid en we hebben er alles aan gedaan wat we konden en dan vallen die zenuwen vanzelf weg. We konden gewoon niet meer doen dan nu."


"Heel dat circulatieplan, ik ben nog geen minuut slaap door verloren. Al ben ik deze week voor het eerst wakker geworden door het plan. Het was zelfs geen nachtmerrie (lacht). Om 4 uur 's ochtends zat ik plots recht in bed omdat ik iets bedacht. Enkele minuten laten sliep ik alweer. Ik ben nogal een goede slaper."

Er zijn veel Gentenaars die er wel wakker van liggen, maar er zijn er toch ook nog heel wat die nog steeds geen idee hebben wat hen op 3 april te wachten staat. Verbaast u dat?

"Niets verbaast mij nog. Nochtans hebben we er alles aan gedaan om het plan zo duidelijk mogelijk te communiceren. We hebben een schitterende website, lieten krantjes in heel Gent en ook in de randgemeenten verdelen, er waren spotjes op televisie, grote informatiecampagnes in de kranten, ... Ik kan het niet persoonlijk bij iedereen gaan influisteren, hé. Maar er is ook een grote groep Gentenaren - ik schat zo'n 50 procent - die niets van het plan zullen ondervinden. Het gaat om mensen die te voet of per fiets naar hun werk in Gent gaan."

Neem ons eens mee naar 4 april. U slaat die ochtend de krant open. Wat denkt u daarin te lezen?

"(Lacht) Wel ik vermoed dat jullie zullen schrijven dat er op heel wat plekken problemen waren. Terecht hé. Daarvan moeten we geen geheim maken. We staan voor moeilijke weken. Er zullen problemen opduiken en mensen zullen hun bezorgdheid uiten."


"De eerste weken van het plan zullen wellicht de moeilijkste zijn. Tegen juli moeten de veranderingen in grote lijnen verteerd zijn. Dan kunnen ook de eerste aanpassingen al doorgevoerd zijn. Tegen september verwachten we dat de meeste automobilisten zich de veranderingen eigen gemaakt hebben. Het eigenlijke volledige positieve effect van het circulatieplan zullen we misschien maar binnen 1, 2 of 3 jaar merken."

Dus u vraagt nu aan de Gentenaars om door die moeilijke tijden te spartelen omdat het binnen een jaar - of misschien twee - beter zal zijn. Dat lijkt mij een risicovol plan?

"Ja, maar je gaat toch in de politiek om zaken te veranderen op middellange of lange termijn? Je moet toch verder kunnen kijken dan de waan van de dag? Het is onze plicht om als politici ver vooruit te plannen en naar mijn gevoel gebeurt dat te weinig."

We horen vaak dat dit een plan met winnaars en verliezers wordt.

"Dat klopt ook. Je kan een dergelijk plan niet maken zonder dat er voor niemand iets verandert. Er zullen veel mensen zijn die voordeel zullen halen uit dit plan, maar er zullen inderdaad ook verliezers zijn."

Handelaars en horeca

"Op dat vlak wordt vaak verwezen naar handelaars en horeca. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste handelaars hier goed bij zullen varen. Maar er zullen er ook een aantal zijn die minder positieve gevolgen ondervinden en die misschien zullen verdwijnen. Dat besef ik heel goed. Maar in het geheel zal dit plan positief uitvallen."

Sas van Rouveroij moest destijds een kogelvrij vest dragen in de aanloop naar het autovrij gebied. Op sociale media krijgt u er ook behoorlijk van langs. Hebt u toch ook al eens gepolst bij de politie of er één beschikbaar is?

"Neen, helemaal niet en dat zal ook niet nodig zijn. De omstandigheden zijn anders. Ten tijde van Sas van Rouveroij was het besef er niet dat er iets moest veranderen. Vandaag is dat er wel. Ik denk dat zelfs de grootste tegenstander van dit plan zal moeten toegeven dat er iets moet gebeuren. Het besef dat het zo niet verder kan is er nu dus wel."

Wanneer is dit plan een succes?

"Dat is eenvoudig. Als de leefkwaliteit in Gent verbetert, als Gent aangenamer wordt en de verkeersdruk vermindert. Als blijkt dat de Gentenaars gewoon de wagen blijven nemen in plaats van de fiets of het openbaar vervoer en dat ze gewoon de extra kilometers erbij nemen. Dan heeft het plan gefaald."

Welke raad heeft u voor automobilisten voor maandag?

"Plan uw route. Vooraleer te vertrekken check op onze website hoe er te geraken. Indien er toch iets fout loopt, aarzel dan niet om raad te vragen aan politie of stewards. Zij tonen je de correcte weg"