"Al langer bezorgd om uitspraken Van Langenhove"

DEUREN UGENT SLUITEN VOOR 'SCHILD & VRIENDEN'-LEIDER NA OPHEFMAKENDE REPORTAGE

Dries Van Langenhove.
Photo News Dries Van Langenhove.
Dries Van Langenhove wordt met onmiddellijke ingang geschorst en op termijn wellicht ook uitgesloten van de Universiteit Gent. "Er was al langer bezorgdheid over zijn uitspraken, maar nu zijn er grenzen overschreden", zegt rector Rik Van de Walle.

Van Langenhove (25), een rechtenstudent, zetelde als verkozen studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent. In het voorjaar haalde hij het tweede hoogste aantal stemmen. Mede daarom zat de UGent verveeld met de heisa rond de leider van Schild en Vrienden, de jongerenorganisatie die door Pano ontmaskerd werd als seksistisch, racistisch en antisemitisch. Het parket opende gisteren een onderzoek.


"Dit was voor ons geen evidente beslissing", zei rector Rik Van de Walle gisteren. "Maar ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, en start daarom de procedure op om Dries Van Langenhove van de UGent uit te sluiten." Concreet zal een intern tuchtonderzoek van de bevoegde commissie moeten bepalen of de definitieve uitsluiting van Van Langenhove gepast is. De vicerector, Mieke Van Herreweghe, moet op basis van het advies van de commissie de eindbeslissing nemen. Al liet de rector gisteren weinig aan de verbeelding over. "Laat mij heel duidelijk en helder zijn: aan onze universiteit is geen plaats meer voor hem. De deuren van de UGent gaan dicht."

Rector Rik Van de Walle
Wannes Nimmegeers Rector Rik Van de Walle

Grenzen overschreden

Tijdens de procedure, die onafhankelijk verloopt van het onderzoek van het parket, wordt Van Langenhove ook geschorst. Vanaf vandaag is hij niet meer welkom in de gebouwen of tijdens de lessen van de UGent. Ook zijn zitje in het Raad van Bestuur is hij kwijt. Over zijn vervanger is nog geen duidelijkheid.


"Ik ben geschokt door de reportage", zei rector Van de Walle nog, al werd Van Langenhove toch al in de gaten gehouden. "Het klopt dat er al langer bezorgdheid was, zowel binnen als buiten de UGent, over de uitspraken van Dries Van Langenhove en de groepering Schild & Vrienden. Ik heb daar zelf ook berichten over gekregen, en dat is telkens grondig onderzocht. Ik heb steeds geantwoord dat ik mij distantieerde van de uitspraken, maar ook dat de vrijheid van meningsuiting een grondrecht is."


"De reportage van gisteren heeft evenwel heel wat nieuwe feiten aan het licht gebracht en mij doen besluiten om maatregelen te nemen. Wanneer iemand aanzet tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik of geweld, overschrijdt hij de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Dat ook het parket van Gent intussen een strafdossier heeft geopend, is bijzonder positief."


Aan het proces om studentenvertegenwoordigers democratisch te laten verkiezen, verandert dit incident volgens de rector niets. Ook andere studenten die gelinkt zijn met Schild & Vrienden, worden niet uitgesloten. "Het participatieve model zit in ons DNA", zegt Van de Walle. "Deze beslissing gaat om één problematisch geval. En ik kan mij niet inbeelden dat de studenten wisten waar Van Langenhove voor stond."