Gent screent alle schoolomgevingen

MILJOEN EURO VOOR BASIS AAN VEILIGHEID

"Nee, het is nog niet in alle schoolomgevingen veilig. Maar we werken hard om snel beterschap te brengen." Dat zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw, die twee scholenconsulenten aanstelde om élke schoolpoortomgeving te screenen. "Overal de rijweg aanpassen kunnen we niet, maar soms maken kleine ingrepen een groot verschil."

Een miljoen euro extra voorzag het stadsbestuur om onveilige schoolomgevingen aan te pakken. "Dat lijkt veel, maar het is ruim onvoldoende om alle schoolomgevingen veilig te maken", beseft mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "We hebben een lijst opgemaakt van scholen waarbij dringend grotere infrastructuurwerken nodig zijn. Niet aan de school zelf, maar op straat aan de schoolpoort. Het gaat dan om grotere werken, zoals het aanleggen van een vluchtheuvel om het verkeer te remmen, of de (her)aanleg van voet- en fietspaden. Met die 1 miljoen euro kunnen we een vijftiental schoolomgevingen aanpakken, waarvan bij zes de werken nog dit jaar klaar zijn of starten. We kijken trouwens puur naar de schoolomgeving, niet naar het net waartoe de school behoort."

Scholenconsulent

Maar de bekommernis om de veiligheid van schoolkinderen gaat verder dan dat. Officieel geldt aan elke schoolpoort in Vlaanderen een 30 kilometerzoneregime. Maar het is niet omdat er zone-30-borden staan, dat automobilisten zich aan die snelheid houden. "We hebben als stad een scholenconsulent aangesteld, en sinds kort zelfs een tweede. Hun opdracht is naar elke schoolpoort in Gent te gaan en de verkeersveiligheid daar te analyseren en aan te geven wat er minimaal noodzakelijk is. Uit hun rapporten blijkt dat heel wat scholen zelfs niet voldoen aan de basis voor veiligheid. Dat gaat soms gewoon over zichtbaarheid. Als automobilisten niet zien dat ze een school naderen, zullen ze ook niet vertragen."

Kleine ingrepen

Het goede nieuws is dat aan zulke situaties makkelijk iets gedaan kan worden met weinig geld. "Het gaat dan om kleine ingrepen die de veiligheid verhogen", zegt Watteeuw. "Denk maar aan een betere belijning op straat, duidelijke signalisatie, of het plaatsen van een afscheiding tussen de schoolpoort en de rijweg, zodat de kinderen niet rechtstreeks uit de schoolpoort de straat op kunnen rennen. Die ingrepen kunnen snel gebeuren, en betalen we van het reguliere budget."

De scholenconsulenten rapporteren elke onveilige schoolomgeving aan het mobiliteitsbedrijf, maar scholen die zichzelf te weinig zichtbaar vinden of kleine ingrepen voor hun poort wensen, kunnen ook zelf contact opnemen met het mobiliteitsbedrijf. "Dat miljoen euro - zelfs iets meer - is al volledig voorzien voor werken die gepland staan tot en met 2018. We kijken of we zo'n extra budget voor grote ingrepen naar de toekomst toe opnieuw kunnen voorzien."