Zeven kappers zijn Kanker Beauty Hair Professional

Brigitte Marechal is één van de zeven Limburgse kappers die hun diploma haalden.
Foto Mine Dalemans Brigitte Marechal is één van de zeven Limburgse kappers die hun diploma haalden.
Zeven Limburgse kappers hebben met succes de opleiding van Kanker Beauty Hair Professional afgewerkt. Burgemeester Wim Dries mocht gisteren de diploma's aan de afgestudeerden uitreiken. "Tot pakweg vijf jaar terug werd in ziekenhuizen weinig aandacht besteed aan wie de mens is achter de persoon die kanker heeft", vertelt verpleegkundige Kurt Surmont.

"Met de bijkomende opleiding ligt de focus op het beter voorkomen en het omgaan met patiënten die kanker hebben", vervolgt hij. "Nu kunnen de kappers hierbij een grote rol vervullen." Een van de geslaagden is Brigitte Marechal (52) die gisteren dag op dag haar kapsalon in Lommel al 34 jaar uitbaat.


Ze is goed geplaatst om te weten wat kanker met een mens doet. Zelf lijdt ze aan de ziekte van Khaler, een beenmergkanker. Ze herstelt nu van de kwalijke ziekte. Het vergde veel moed en energie om de opleiding te volgen. "Kankerpatiënten willen er ook goed uitzien, maar het ontbreekt hen aan moed om de stap naar het kap- en beautysalon te zetten. Zelf ben ik sterker uit de opleiding gekomen", vertrouwde Brigitte Marechal ons toe. "Door de chemotherapie verliep het onthouden moeilijk. Het was emotioneel heel zwaar, maar ik ben opnieuw gaan werken in m'n kapsalon. Dat heeft me gered! Nu kan ik de mensen met kanker beter begeleiden. Ik kan hen bijstaan, want ik begrijp wat ze meemaken", aldus nog Brigitte Marechal.

Waardering

Burgemeester Wim Dries sprak z'n waardering uit voor de kappers. "Ze dragen hun steentje bij om mensen met kanker in de mate van het mogelijke nog een aangenaam en goed leven te geven. Een goed voorkomen is daarbij ook belangrijk", bekent hij. Frans Loos, één van de bezielers van de actie Levensloop, die zondag gehouden werd en 225.000 euro opbracht, stelt voor om 33.750 euro ter beschikking te stellen van initiatieven zoals de opleiding van kapper tot Kanker Beauty Hair Professional die zorgen dat mensen met kanker ook een waardig leven kunnen leiden. (LXB)