Verpleegster krijgt opschorting

OVERLIJDEN RUSTHUISBEWOONSTER TE WIJTEN AAN ONVOORZICHTIGHEID

4 januari 2018
RV 4 januari 2018
De correctionele rechtbank in Tongeren oordeelde dat de 40-jarige verpleegster R.P. uit Bree schuld heeft aan de dood van een 83-jarige rusthuisbewoonster 'wegens gebrek aan voorzichtigheid', maar verleende de verpleegster wel opschorting van straf voor een proefperiode van drie jaar.

R.P. had op 28 juni 2014 's avonds de Turkse rusthuisbewoonster Dilder Gumussu op het toilet gezet. Omdat de hoogbejaarde vrouw aan haar rolstoel gekluisterd was, werd daarvoor een harnas en een lift gebruikt. Omdat Dilder niet graag had dat verpleegsters aan de badkamerdeur bleven wachten, zette R.P. intussen haar medicatieronde in het Genkse rusthuis Toermalien verder. Dilder had de gewoonte om luidkeels te roepen zodra ze klaar was en gebruikte nooit de noodbel. Na haar zware shift ging de verpleegster naar huis. Aan de Turkse vrouw dacht ze niet meer. Enkele uren later troffen collega's van R.P. de vrouw dood aan in de badkamer. Uit onderzoek van een wetsdokter bleek dat ze in het liftharnas voorover was gevallen. Door de druk op haar lichaam stikte ze.

Plichtsbewust

Tijdens de behandeling van de zaak werd duidelijk dat de verpleegster het drama nog niet te boven was gekomen. Ze kon haar tranen niet bedwingen.


"Ook bij elk verhoor heeft ze geweend", zegt haar advocaat Jos Lenaerts. "Ze is opnieuw aan de slag in hetzelfde rusthuis, maar het ongeluk spookt nog steeds door haar hoofd." Directeur Jos Aben van rusthuis Toermalien beschrijft R.P. als een fantastische en plichtbewuste verpleegster. "We hebben er nooit aan gedacht om haar te berispen, laat staan haar te ontslaan", zegt hij. Hij en de raad van bestuur zijn blij dat R.P. geen voorwaardelijke straf kreeg. Ria Grondelaers, voorzitter van het OCMW waaronder Toermalien valt, voegt eraan toe dat iedereen respectvol is omgegaan met het voorval en dat er de nodige lessen uit getrokken werden.

Schuldgevoelens

De Turkse nabestaanden van Dilder Gumussu, drie kinderen en vier kleinkinderen, zitten op hun beurt dan weer met schuldgevoelens. In hun cultuur horen zij immers zelf zorg te dragen voor hun hulpbehoevende ouders. Volgens psychologe Birsen Taspinar, die thuis is in de cultuursensitieve hulpverlening, heeft dit ook te maken met enkele bezorgdheden. Kunnen mijn ouders daar wel bidden? Is er aangepast voedsel? Kunnen ze garanderen dat mijn moeder door een vrouw gewassen wordt? Nadat Dilder Gumussu in het rusthuis was opgenomen, werden haar kinderen scheef bekeken door de Turkse gemeenschap. Haar dood heeft de situatie nog verergerd.


Kinderen en kleinkinderen stelden zich burgerlijke partij in deze voor iedereen spijtige zaak. Aan hen is R.P. in het totaal 24.515 euro schadevergoeding en 2.400 euro advocatenkosten verschuldigd. Ze moet ook opdraaien voor 4.870 euro aan kosten voor de strafvordering.