Stad zoekt 100 talentcoaches voor gezinnen met kinderen van 5 jaar

Het stadsbestuur doet een warme oproep voor nieuwe talentcoaches. Men zoekt 100 vrijwilligers die bereid zijn te werken met gezinnen met één of meer kinderen van vijf jaar.

Samen met de gezinnen zoeken ze naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Alleen, de activiteit moet aansluiten op de talenten van de kinderen. "We gaan voor ontplooiing van talenten voor elk kind van vijf jaar, ook voor kinderen uit kansarme gezinnen", laat schepen van Sociale Zaken Geert Swartenbroekx verstaan.


Met het concept van talentcoaches behaalde de stad twee jaar geleden de Vlaamse prijs 'Slim in de stad'. "Hiermee gingen we aan de slag en we zijn vorig jaar met een pilootproject gestart."


Wat een zodanig succes kende dat het verlengd en uitgebreid wordt met de zoektocht van 100 coaches.


"Vorig jaar zijn we met 13 coaches en gezinnen gestart. Vandaag heeft de helft van de betrokken vijfjarigen een passende vrijetijdsactiviteit gevonden", aldus de schepen.


"De samenwerking was verrijkend en leerrijk, zowel voor de gezinnen als de coaches. Vrijetijdsbesteding is meer dan een leuke hobby. Kinderen maken op die manier nieuwe vriendjes, bouwen aan hun netwerk en ontwikkelen vaardigheden. Bovendien krijgen ze in gezinnen met een andere thuistaal extra kansen om Nederlands te oefenen." Achter het project zit een visie van de stad.

Toekomst

"Ook in het Genk van de toekomst hebben we alle aanwezige talenten nodig", stelt Swartenbroekx. "Talenten ontdek je niet enkel op school, maar in je vrije tijd. Sommige ontwikkel je verder. Alleen, dat is niet voor elk kind evident. Een op de drie kinderen in Genk groeit op in kansarmoede. Er zijn financiële en andere drempels. Daaruit is het idee ontstaan om gezinnen met jonge kinderen één op één te ondersteunen bij die talentenontwikkeling." Meer info bij caroline.weekers@genk.be.


(LXB)