Stad schrapt tunnel onder Europalaan

STUDIE WIJST UIT: TE KOSTELIJK EN TE BEPERKEND VOOR VERKEER

Schepen van Ruimtelijke Ordening Michaël Dhoore op de Europalaan.
Foto Borgerhoff Schepen van Ruimtelijke Ordening Michaël Dhoore op de Europalaan.
Het schepencollege ziet geen heil in een tunnel onder de Europalaan. "Het is geen zinvolle investering naar de toekomst", vindt schepen van Ruimtelijke Ordening Michaël Dhoore. Hiermee volgt hij de bevindingen van een studie die het college vorig jaar bestelde om het nut en de haalbaarheid van een ondertunneling te onderzoeken.

Een tunnel vergt een zware financiële inspanning van de stad. Per lopende meter kost een tunnel tussen de 11.000 en 15.000 euro. In de studie werd de aanleg van een lange en een korte tunnel bekeken. Het eerste traject van aan de rotonde ter hoogte van de politie tot shopping één is een kilometer lang en zou 11 à 15 miljoen euro kosten. Het prijskaartje voor de korte tunnel ter hoogte van het trein- en busstation met een eigenlijke tunnel van 155 meter schommelt tussen 1,6 en 2,2 miljoen euro.

Zwakke weggebruikers

Het kostenplaatje is niet het enige argument om een tunnel in de ijskast te stoppen. Ook het aandeel doorgaand verkeer heeft gewogen in de beslissing om af te stappen van een tunnel. "Bij de lange tunnel rijden in de ochtenspits 140 wagens over de Europalaan tussen de poltiie en het shoppingcenter", licht Dhoore toe. "En 1.080 auto's slaan een zijstraat in of moeten in het centrum zijn. Verder trekt een lange tunnel extra verkeer aan dat normaal niet over de Europalaan zou rijden, wat niet wenselijk is." En bij de korte en steile tunnel? "Tussen de 600 à 800 wagens per uur zouden de tunnel gebruiken. 's Ochtends zijn dat er 830. Hierdoor zou praktisch al het bovengrondse autoverkeer ter hoogte van het station verdwijnen. Zo'n tunnel zou wel minder extra verkeer aantrekken." De aanleg van een tunnel heeft ook gevolgen voor de zwakke weggebruikers en de impact van een ondertunneling op het wegprofiel en de afwikkeling van het verkeer. "Tunnelsleuven aan de kant van de politie liggen te kort bij het kruispunt van de Westerring met de Europalaan", aldus Dhoore. "Hierdoor wordt daar de afhandeling van het verkeer zeer kritisch. De sleuven maken het oversteken van de Europalaan voor fietsers en voetgangers onmogelijk."

Smaller en groener

"We kiezen er nu voor om de Europlaan te versmallen en groener te maken", laat Dhoore weten. Nu is de Europlaan in het centrum zo'n 50 meter breed met aan weerskanten twee ventwegen.


"We nemen de parkeerstroken en de ventwegen langs de Europalaan weg. Hierdoor komt 15 meter vrij voor voetgangers en fietsers en we voorzien extra groen. De busbaan komt aan de kant van het station. Daar kan ook de sneltram rijden. Ook willen we de auto van het stationsplein weghouden, het verkeer op de Europalaan zal enkel nog op twee rijvakken rijden en het stationsplein zal heringericht worden." Het stadsbestuur zet in op de piste van het versmallen en vergroenen van de Europalaan, niet in het minst ter hoogte van het station. De laatste piste wordt nu verder onderzocht. De resultaten worden tegen het eind van het jaar verwacht.