Stad bereikt deal om verkrotte panden aan te pakken

Schepen Michaël Dhoore op de Hasseltweg, bij de leegstaande panden.
Foto Karolien Coenen Schepen Michaël Dhoore op de Hasseltweg, bij de leegstaande panden.
Het stadsbestuur heeft een deal bereikt met de eigenaars van de verkrotte panden op de Hasseltweg. Binnenkort kan deze locatie dan ook eindelijk nieuw leven ingeblazen worden.

Wie de Hasseltweg aan de rand van de stad passeert, kan niet naast de leegstaande en verwaarloosde panden kijken. Voor velen zijn ze een doorn in het oog, niet in het minst bij het stadsbestuur, dat met ingrepen de drukke gewestweg met winkels en kantoren aantrekkelijker probeert te maken voor handel, diensten en wonen. Goed zeven jaar terug werd nog geprobeerd om met een speciaal trilsysteem de panden te doen instorten. De stunt mislukte, de panden bleven overeind staan.

Brand

Twee jaar geleden brak dan weer brand uit in enkele panden, zodat de gebouwen er nog meer verwaarloosd en verlaten bij kwamen te liggen. De panden en ernaast liggende, nog ongebruikte percelen, zijn eigendom van één Genkse familie.


Na lang onderhandelen met de familie heeft de stad nu een deal bereikt waardoor de locatie nieuw leven ingeblazen kan worden. "We hebben zowel de panden die nog rechtstaan en de onbebouwde kavels gekocht", liet schepen van Ruimtelijke Ordening Michaël Dhoore weten. De stad gaat nu een dossier voorbereiden om de gebouwen te slopen. "Voor de kosten van de afbraak en de koop van de grond geven we ongeveer een miljoen euro uit", vulde de schepen aan. De hamvraag is nu wat de stad gaat doen met de percelen die ze verworven hebben. "We zoeken nu een ontwikkelaar die daar wil gaan bouwen", aldus Dhoore. "Op het gelijkvloers wordt ruimte voorzien voor winkels, een restaurant of kantoren. Op de bovenverdiepingen laten we wonen toe. Naar schatting kunnen daar zo'n 30 appartementen gebouwd worden. Vijf bouwlagen zijn toegestaan." Volgend jaar zullen de panden tegen de grond gaan waarna met de invulling kan gestart worden. (LXB)