Primeur voor Limburg: levertumor verwijderd met robot

Chirurg Hans Verhelst bij de operatierobot.
Foto Borgerhoff Chirurg Hans Verhelst bij de operatierobot.
Ziekenhuis Oost-Limburg is het eerste ziekenhuis in de provincie dat met een robot een lever- en pancreastumor heeft verwijderd. De ingreep gebeurde met behulp van de zogenaamde Da Vinci operatierobot, onder de leiding van Hans Verhelst, chirurg op campus Sint-Jan van het ziekenhuis Oost-Limburg.

Beide operaties verliepen succesvol. Bij een jonge patiënte werd een stukje van de pancreas en de milt weggenomen. Vijf dagen na de ingreep mocht ze het ziekenhuis al verlaten. "Dat betekent een halvering van de ligtijd vergeleken met een ingreep die op een klassieke wijze gebeurt", zegt dokter Verhelst. "De patiënt herstelt veel sneller na een robotingreep."

Weinig littekens

Zulke ingrepen hebben ook nog enkele andere voordelen. "Ze laten weinig littekens achter en richten beduidend minder schade aan in het lichaam", aldus Verhelst. "De inkijk die de camera van de robot in het lichaam geeft, is fenomenaal. Er worden zaken zichtbaar die met het blote oog moeilijk waarneembaar zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld zenuwen sparen, waardoor het behandelde orgaan sneller opnieuw zal functioneren."

Succes

Ook de operatie met de robot bij een patiënte waarbij een tumor in de lever werd verwijderd, verliep naar wens. "Ik vergelijk een operatie weleens met een trauma met slagen en verwondingen", zegt dokter Verhelst. "Wel, met de robot zullen de slagen en verwondingen beter meevallen." (LXB)