Plan-Trekkers voor een snellere
en zo vroeg mogelijke jeugdhulp

“Een gezin, een plan. Hulp op maat van gezinnen”

Minister van welzijn en gezin Jo Vandeurzen geeft het startschot van De Plan-Trekkers die in de regio’s Genk en Maasmechelen gezinnen en jongeren, die met problemen zitten, ondersteunen.
Karolien Coenen Minister van welzijn en gezin Jo Vandeurzen geeft het startschot van De Plan-Trekkers die in de regio’s Genk en Maasmechelen gezinnen en jongeren, die met problemen zitten, ondersteunen.
Om jongeren sneller en directer hulp te bieden wanneer ze om een of andere reden geen uitweg meer zien of met vragen en problemen zitten waar ze geen oplossing voor vinden, wordt in 15 regio’s verspreid in heel Vlaanderen een nieuw initiatief en traject uitgerold: de Plan-Trekkers.

Plan-Trekkers zijn jeugdwerkers die wekelijks voor een periode van een half jaar naar een gezin gaan om samen met de jongeren en hun ouders een plan op te stellen. Het project, waarvoor minister van welzijn en gezin Jo Vandeurzen woensdag het startschot voor de regio’s Maasmechelen en Genk heeft gegeven in jeugdcentrum Rondpunt 26, loopt onder het motto van “Een gezin, een plan”. Het is de bedoeling dat de 20 Plan-Trekkers die in Limburg aan de slag gaan jaarlijks een kleine 200 gezinnen en jongeren rechtstreeks gaan ondersteunen. “We willen een zo vroeg mogelijke aanpak en ondersteuning van de gezinnen”, licht de minister toe. 

Een plan

“We kiezen ervoor om de gezinnen en hun omgeving (vrienden, familie, school en andere contacten uit het netwerk van de gezinnen en jongeren) actief bij de hulp te betrekken. Kortom, we creëren voor ieder gezin een uniek plan.” De minister trekt voor de regio aan de Maaskant en de Kempen en voor elke 14 andere regio’s die mee in de Plan-Trekkers stappen een miljoen euro uit. Voor Limburg zijn de 20 Plan-Trekkers actief in team Genk en team Maasmechelen. 

De regie

Een van de Limburgse Plan-Trekkers is Bert Heymans uit Maasmechelen. Hij gaat in de nieuwe functie halftijds aan de slag. “Ik ga langs bij vijf gezinnen en zit met het gezin en de jongere(n) rond de tafel”, licht hij toe.  “Ik dring me niet op. De regie laat ik in handen van het gezin. Samen bekijken we waarom een zoon of dochter in dat gezin verloren loopt of geen kant meer op kan. We werken een traject uit waarbij het gezin en hun kind(eren) met een oplossing komen zodat ze terug grip krijgen op hun leven en verder kunnen. Het gezin kan ook de hulp inroepen van hun netwerk: vrienden, schoolmakkers, leraren en familie!  De Plan-Trekkers stellen vijf concrete vragen aan elk gezin en hun kind (eren). Wat willen ze zelf veranderen? Wat moeten ze veranderen? Hoe doen ze dat? Wat kunnen de Plan-Trekkers doen. En is er nog extra hulp nodig?

Samenwerking

“Ze verlenen hulp op maat van de gezinnen”, werpt Jo Vandeurzen op. “We willen de versnippering in de jeugdhulp tegengaan, we gaan voor een integrale jeugdhulp. Hierbij vertrekken we vanuit het gezin en de jongeren en bieden toegankelijke hulp. De focus ligt op meer samenwerking rond en met het gezin.” De Plan-Trekkers zorgen voor een telefonische permanentie op weekdagen van 9 tot 17 uur. Contacten kunnen thuis of op een andere locatie plaatsvinden naargelang de vraag van het gezin of de jongere(n). Meer info vind je bij nico.krols@vlaanderen.be. 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.