Nieuw Dak krijgt opnieuw goed rapport van de visitatie

Nieuw Dak - Kolderbos
Nieuw Dak Nieuw Dak - Kolderbos
Sociale woonmaatschappij Nieuw Dak kreeg opnieuw een goed rapport van de visitatiecommissie. Deze organisatie beoordeelt de werking van alles Vlaamse sociale huisvestigingsmaatschappijen.

In 2013 kreeg Nieuw Dak voor de eerste keer een visitatie, met een goede beoordeling. In 2019 werd de werking van Nieuw Dak opnieuw doorgelicht door de Vlaamse overheid. Een visitatiecommissie vraagt dan documenten op, komt op bezoek en spreekt met medewerkers, huurders en partners van Nieuw Dak. Op basis daarvan geeft de visitatiecommissie een beoordeling op 6 domeinen. Nieuw Dak scoort in deze visitatie op de in totaal 17 beoordeelde punten 10x ’goed’, 5x ’zeer goed’. Zowel op ‘het verkopen en bestrijden van huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude’ én ‘het goede beheren van kosten’ scoort de sociale woonmaatschappij ‘voor verbetering vatbaar’. “

Als organisatie vinden we het belangrijk om onze werking voortdurend te evalueren en optimaliseren”, zegt directeur Myriam Indenkleef. “De visitatiecommissie is hierbij onze ‘kritische vriend’. In het rapport scoren we op bijna alles goed of zeer goed, een waardering waarvoor we elke dag ons best doen. Voor de 2 puntjes die voor verbetering vatbaar zijn, is al een plan uitgewerkt en momenteel in uitvoering.”