Minder geld en andere accenten voor Gigos Jeugdwelzijnswerk

Gigos
RV Gigos
Ook Gigos Jeugdwelzijnswerk ontsnapt niet aan slinkende subsidies: de lokale toelage wordt met 267.000 euro verminderd, zo'n 17 procent. Daarnaast stuurt het stadsbestuur aan op het realiseren van meer impact in de strijd tegen kinderarmoede, schooluitval en jongerenwerkloosheid. Toch noemt de stad deze omslag geen slecht rapport. “Andere tijden brengen andere uitdagingen met zich mee”, zegt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen.

“Gisteren (dinsdag, red.) organiseerden we een speciale personeelsvergadering om de medewerkers op de hoogte te brengen van de plannen voor de toekomst”, vervolgt Johan Huygen, voorzitter van de raad van bestuur van Gigos. “Wat de besparingen concreet zullen inhouden voor de 42 mensen die wij tewerkstellen is nog niet duidelijk. Onze kinder- en jongerenwerkers zijn momenteel actief in 7 wijken op 13 verschillende locaties. Hoewel we aanwezig blijven in elke wijk, willen we onder andere kijken of we het aantal vestigingen efficiënter kunnen organiseren.”

Artistieke ateliers

Gigos maakte zich de voorbije jaren ook sterk met de uitbouw van de SACA’s, het creatieve en artistieke hart van de organisatie dat jongeren stimuleert om te experimenteren met theater, video, dans en fotografie. Of een overgang van zinvolle vrijetijdsbesteding naar meer mobilisering rond thema’s als schooluitval en tewerkstelling ook ruimte biedt voor de verdere ontwikkeling van een creatief luik, is nog maar de vraag. Het stadsbestuur kiest immers resoluut voor minder personeel, maar meer specifiekere profielen met een scherpere taakstelling op vlak van taal, talent en persoonlijkheidsontwikkeling. Al geeft de stad voorlopig te kennen de lokale kunstateliers van Gigos niet te willen afschaffen.

Stebo en Rimo

Naast lokale middelen, die nu terugvallen van 1,5 miljoen euro op 1,2 miljoen euro, zijn ook de andere inkomsten van Gigos in het gedrang. Voorlopig kon de jeugdwelzijnsorgnanisatie immers rekenen op een klein miljoen van de overheid, die ook in zijn subsidies snoeit. Over het lot van buurtwerkorganisaties zoals Stebo en Rimo volgt vrijdag meer duidelijkheid.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.