Meer Vlaams geld voor twee landelijke musea in Limburg

De Vlaamse overheid verlengt niet enkel de erkenning van het Gallo- Romeinsmuseum en het openluchtmuseum Bokrijk. Ze stelt ook méér middelen ter beschikking aan twee Limburgse musea.


"Het is een beloning voor de inspanningen van de voorbije jaren en bevestigt het geloof in de toekomstvisie voor Bokrijk", stelde de gedeputeerde van Cultuur en Toerisme Igor Philtjens. Nieuw is dat Bokrijk onder de naam CRAFTS voortaan een landelijke rol op het vlak van vakmanschap en erfgoed gaat opnemen. Het museum diende een ambitieus plan in bij de Vlaamse overheid waardoor gewerkt zal worden met de collectie onroerend erfgoed. Ook de thema's vakmanschap en bouw- en wooncultuur zullen uitgebouwd worden. Voor de uitvoering van bekomt Bokrijk jaarlijks een subsidie van 500.000 euro. Een toename van 183.000 euro. Voor CRAFTS ontvangt Bokrijk een bijkomende subsidie van 200.000 euro per jaar. Het Gallo-Romeinsmuseum is de komende vier jaar verzekerd van een jaarlijkse toelage van 704.000 euro. Een stijging met 215.000 euro. "Met het geld kunnen we de werking van het museum verder professionaliseren", liet burgemeester Dewael weten. (LXB